DEBAT:

Om Dyrehaven

Af Per Henriksen, Horsensvej 15, Vrold

Festivalen startede med bøgescenen, det var dengang, der var plads til skatteborgerne i Skanderborg Kommune i by, skov og dyrehave. I juli og august er der nu adgang forbudt i skoven. Men Festivalen er magtsyg, de bruger alle midler og kneb for at få plads og deres vilje igennem og godkender kun sig selv og deres udvalgte, man skulle tro, at de er Kong Dyrehave vurderet ud fra væremåde og opførsel i skoven. Hvis de ikke har plads, indtager de noget mere, står et træ i vejen, bliver det ved et "uheld" beskadiget /påkørt, så kommer Skovfogden og Kommunens folk og fælder og rydder op, og så får de den plads, de har brug for uden at søge tilladelse først. De lever ikke efter demokratiets love og regler. På nu værende tidspunkt har man tilegnet sig mindst en tredjedel af Dyrehaven og skoven, som i dag ligner et bombekrater i en krigszone. Der vil gå rigtig mange år (30-50 år måske75) før der er rettet op på disse store skader som festivalen står fadder til.Tænk sig at de kan tillade sig at voldtage et tidligere unikt stykke natur uden at blive straffet. Der har været mange skoleudflugter til Skanderborg Dyrehave fra andre byer, det sker ikke dag. Da Danmarks smukkeste Festival har haft stort held til og Kommunens godkendelse til at smadre den dengang kønne skov, så man lever ikke op til sit navn, det er endda langt fra. Man mangler roen, dyre- og fugleliv i skoven er fortrængt. Derfor skal Skanderborg Festival føres i kort snor, da de ikke formår at sætte grænser for, hvordan man kan tillade sig at opføre sig eller behandle anden mands ejendom. De ejer jo ikke Dyrehaven. Omkring festivalens afholdelse er skoven spærret af, det vil sige, at fra den sidste uge i juni og godt to måneder frem. Der er spærret for adgang til skoven for borgere i kommunen. Man skulle tro, at der foregår noget, som offentligheden ikke må se eller høre, siden det er så tillukket med hegn og vagter, som flere gange har oplyst "adgang forbudt i skoven". Det er lang tid, man beslaglægger skoven og betragter som deres private ejendom uden udgifter. Når man så får oplyst, at de ikke betaler leje for lån af kommunens/skatteborgerens ejendom, ej heller martriel eller kommunale medarbejdere - alle disse udgifter pålægger man skatteborgeren. Disse indtægter mangler i kommunekassen, kommunen hæve skatteprocenten for at udligne dette tab, og laver besparelser på børne- og ældre-siden, og andre foreninger i kommunen, dette er utilgiveligt, at man laver denne forskelsbehandling fra kommunens side. De stikker snablenl ned i den kommunale kasse og suger løs, så der ikke bliver noget til andre foreninger. Man har meget svært ved at forstå, at festivalen er nødt til at lave analyser og skrive læsebreve om, hvor gode og dygtige de ert og hvor stor en indtægt de er for Skanderborg by/kommune. Man kan jo få et analysefirma til at skrive dett man ønskert og betaler for de reportert man bestiller. Man har jo før oplevet, at de omgås sandheden med letsindighed. Man kan bl.a. se på alt det affaldt som håndteres på festivalen, det er store mængder, hvis man laver analyser på indholdet, ligger der klare beviser for, at det ikke er alt, der er købt i Skanderborg, men derimod i grænsehandlen i Tyskland. Hvem betaler for håndtering af dette affald, bliver det pålagt skatteborgerne? Der er forretningsdrivende, der oplyser, at de mangler de faste kunder i festivaltiden, og de er klar over, at kunderne tager til nabobyer og handler, da der ikke er plads i Skanderborg by. Det kan også se ud som embedsmænd, myndighed og byråd har solgt retten og rettighederne i Sk. kommune for nogle Festivalbilletter med spisning, siden at alt der skal laves, kræver godkendes af selveste festivalen. På et tidspunkt skal vi måske til at købe tilladelse for at færdes i byen, kommunen og til vores selv-betalte hjem, ejendom/bopæl. Når festivalen afholder fester i skoven og byen, det går ud over borgere, der er bosat i Skanderborg Kommune. Det er ikke behageligt at være naboer til festivalen, da de ikke tager eller viser hensyn.Opfører sig som de ejer hele Byen/Kommunen.

Publiceret 11 November 2009 08:00