DEBAT:

Fire rige blev til en fattig

Af Tage Nielsen, Radikal spidskandidat, Bytoftevej 5, Galten

For fire år siden var vi fyldt af optimisme. Vi var blevet bildt ind, at kommunal- og udligningsreformen ville være til alles bedste og give bedre service og mere velfærd og også mindre detailstyring af mere fagligt bæredygtige kommuner. Intet har været mere forkert. Og aldrig tidligere har kommunerne været detailstyret mere end nu. Fire rige er blevet til én fattig kommune. Skrækscenariet viste sig at blive til alvorlig virkelighed. Serviceniveau er konstant blevet ringere.Der er blevet harmoniseret stort set efter laveste fælles nævner. Vi har gennem skattestop, dårlige udligningsordninger og ikke mindst statslig detailstyring, set en Skanderborg Kommune, der er kommet voldsomt under pres. Væksten og indtægterne i vores kommune er blandt de største i landet. Men de penge kommunens borgere betaler i skat skal afleveres til andre kommuner med mere end 50 procent Og det er én af grundene til, at vi ligger, som vi gør. Skanderborg Kommune må og skal genrejses. For er det er en genrejsning, der er brug for. Vi kan ikke udvikle kommunen og genskabe optimismen ved hvert eneste år at reducere i et serviceniveau, der på ingen måde er prangende. Vi kan spare os fattige. Vi mangler op imod 100 mio. kroner årligt for at sikre en fornuftig drift og også give plads til helt nødvendige anlæg, både til bygning af nyt, men også til vedligeholdelse af det vi har, så vore skoler, haller, dagsinstitutioner og andre offentlige bygninger både kan sikre en ordentlig vedligeholdelse, men også sådan at driften energi- og klimamæssigt kan optimeres. Indtil dette niveau er nået, er vi nødt til at glemme alt om nye og store byggeprojekter. Derfor er det den daglige og grundlæggende drift, med undervisning af vore børn, driften af børnehaver, vuggestuer og dagplejen, pasning af vore ældre, vedligeholdelse af veje, trafiksikkerhed og at vores kommune er bundet sammen på en ordentlig måde, som vi først må sikre. Vi forventer ganske enkelt, at de nære og grundlæggende ting er i orden, snarere end at love en masse ting, som de fleste erkender ikke lader sig gøre. Vi har også visioner for vores kommune og tror og mener, at grundlaget for en positiv vækst i kommunen er til stede, men Radikale giver ingen ultimative løfter; Men vi lover at arbejde for at skaffe balance i kommunens økonomi, realistiske budgetter – og derved give os en service vi kan være bekendt, og som sikrer afbalanceret udviklingen i alle dele af kommunen. Vi vil love at arbejde for en kommune, hvor begreber som ærlighed, ordentlighed, rummelighed, dialog og bæredygtighed ikke blot er ord, der bruges i festtalerne, men som er det, der kendetegner vores kommune og også opleves sådan hos borgerne.

Publiceret 11 November 2009 11:00