DEBAT:

Umesterlig plan!

Af Tinne Gabs Dresler, Krøyer Kielbergsvej 17, 8660 Skanderborg

I 1960 da jeg flyttede til Skanderborg , var jeg ude i dyrehaven sammen med lokale Skanderborgere, for skoven var noget af det første, jeg skulle se. Det var helt enestående med så flot og stor en skov og oven i købet i "gåafstand". "Her er også friluftsteater", fik jeg at vide, det var dog ikke let at finde der dybt inde i skoven ad de små stier. Dengang var hele skoven en skov. I dag er den del , som ligger nærmest byen forvandlet til store bare arealer, nærmest parklignende og skovbund er der ikke noget af. Den kommer heller aldrig igen på de ryddede arealer, da der er lagt ikke kun stabil grus , men også flere meter brede bræmmer med store sten, som senere er blevet dækket med grus. Det er for at beskytte, når der køres med store køretøjer, er forklaringen. Allerede først i juli i år stod der store grimme containere nede ved Søbadet og en mængde campingvogne anbragt syd for søbadet inde i skoven. Det er ikke et smukt syn syn hverken for turister eller lokale, men på det tidspunkt bliver hele området beslaglagt af Festivalen, som har tilranet sig skoven i ugevis før og efter den anden weekend i august. Nu har man fremstillet en "Masterplan", som går ud på at beslaglægge "bid for bid" resten af skoven mod Rasseteriet og videre den vej ud. Som man skriver i planen: citat "Nuværende Tilstand" - Større åbne områder i skoven. - Mere kørsel i skoven, flere veje og pladser. - Terrænreguleringer. - Rydningsnicher i bevoksninger. - Nedgravede installationer. - Høj grad af periodevise aktiviteter. Citat slut. Endvidere udtrykker man ønske om større arealer med græstæpper og en "Skovkulisse" omkring Festivalen, flere installationer og befæstede veje. Med andre ord - man ønsker ikke længere at have en skov - kun en kulisse. Det er en yderst nedrig måde at skalte og valte med andres ejendom på. Så flyt for alles skyld Festivalen ud på nogen marker, når det skal være en større forretning end det er i dag, for det er i bund og grund, det det er. Så lad vore efterkommere også få glæde af den skønne gamle skov, som er helt unik at have så tæt på byen. "De omvendte træer" er mishandling , det forklares vel med, at træerne var dødsdømte alligevel. Huse i træerne bliver "skrammel" på få år, hvorimod skov er og bliver skov med træer og krat, mystiske skjulte stier og alle skovbundens skønne blomster især om foråret. Selvom de fleste medlemmer af Skanderborg Byråd ikke bor i selve byen, håber jeg inderligt, at man har omtanke for at bevare vor fredskov til vore efterkommere. Man kan fristes til at tænke, om byrådet allerede får fribilletter til festivalen, men den tanke bør trods alt være for langt ude i skoven.

Publiceret 05 November 2009 03:00