DEBAT:

Valghilsen til ungdommen

Af Søren Erik Pedersen, byrådskandidat for Venstre, vidkærvej 15, Nørre Vissing

Blot fordi hårfarven er blevet en anden, har jeg stadig interesse for de unges hverdag. Skanderborg Kommune er og skal fortsat være en visionær kommune. Vi har vest-danmarks højeste indtægtsgrundlag, og det forpligter. Danmark halter langt bagefter med at give unge en videregående uddannelse. Og det er især drengene, der skal tage sig sammen (måske også i Skanderborg?). Der skal skabes et campus-miljø, så det bliver et kraftcenter af format. Ser vi på folkeskolerne i Finland, så ligner Danmark og Finland hinanden gældende for de 75 procent bogligt stærkeste elever. Derfor skal der læres af bl.a. Finland for at bedre indsatsen overfor de 25 procent bogligt svageste elever, så det ikke er 75/25 men 95/5. Folkeskoler må lære af hinanden med hensyn til edb, så skolerne i forreste felt kan være med til at hjælpe de andre skoler. Der skal findes ordentlige trafikløsninger, så Campus kan nås fra alle dele af kommunen. Idéen om en cykelstation er født af et par unge mennesker på Niels Ebbesen Skolen - og skal hermed videregives. Der skal etableres en cykelstation i Skanderborg, så man ved at deponere en 20'er, kan låne en cykel eksempelvis fra stationen og cykle ned i byen eller til Campus og så få sin 20'er igen. Skanderborg Kommune er beriget med en fantastisk natur. Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi er foran på miljøområdet, når nye boligområder og renoveringer skal igangsættes. Skanderborg Kommune er i fuld gang med at søsætte en ungdomspolitik, men en til to gange i en byrådsperiode må man via en dialog gennemgå og evt. tilrette politiken. Her kunne drøftes ungdomsboliger. Jeg har den holdning, at det er utroligt vigtigt, at unge mennesker ikke blot har lært at skrive, læse og have det rart med kammerater osv – men også har fået lært det grundlæggende i at klare sig selv. Alt for mange unge mennesker har psykiske problemer, og det vil vi simpelthen ikke acceptere i Skanderborg. Det er livet for dyrebart til. Jeg går ind for at etablere et ungdomspanel, hvor emner kan diskuteres. Andre vil have et egentligt ungdomsråd, som jeg mener, vil komme til at blive en "dræbende" oplevelse omkring demokratiprocessen. Sundhed og forebyggelse gælder også for unge mennesker. Ungdommen skal ikke være kedelig, og det behøver den heller ikke være selvom, man ikke ryger, - holder sig fra stoffer, - ikke er bevidstløs beruset, - tænker lidt på at bevæge sig og det der spises - og dyrker sikker sex.

Publiceret 01 November 2009 13:00