DEBAT:

Idrætspolitikken i Skandeborg

Af Finn Kramer Petersen, Dalen 10, Vrold, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Socialdemokratiet i Skanderborg vil og har arbejdet for, at borgerne har god mulighed for at dyrke den idræt, som de interesser sig for. Der skal være meget fokus på fritidsaktiviteter og de lokalemæssige forhold skal være optimale. Idræt og fritidsaktiviteter bygger i høj grad på frivilligt engagement. Det er helt afgørende, at vi styrker frivillighedskulturen og anerkender de frivilliges indsats på området. Vi vil udfærdige en udviklingsplan for idrætsentrene i kommunen og der skal være fokus på vedligeholdelse af idrætshallerne og øvrige lokaler. Endvidere skal foreningerne understøttes med konsulentbistand, hvis de efterlyser behov for det. Som aktiv idrætsudøver gennem mange år og tidligere leder i forskellige foreninger, ved jeg, hvor stor betydning, et aktivt fritidsliv har for børn og unge og voksne. Det er uanset om det er eliteidræt eller på motionsbasis. Oplevelserne gennem fælles idrætsudøvelse er med til udvikle børn og unge til hele mennesker. Som politimand gennem mange år, har jeg oplevet mange unge mennesker, som er blevet kriminelle og ofte har det vist sig, at de ikke har haft et ordenligt og aktivt fritidsliv i foreninger. SSP-arbejdet har i den forbindelse også meget stor betydning. Skole, sociale myndigheder og politiet, gør et stort og nødvendigt kriminalitetsforebyggende arbejde. Medarbejderne brænder for dette arbejde. Det skal fortsat styrkes og udvikles.

Publiceret 01 November 2009 12:00