Børnehus i Skanderborg

Af Søren Erik Pedersen, byrådsmedlem (V), Vidkærvej 15, Nørre Vissing

Skanderborg Kommune bør have sit eget børnehus. I de tilfælde hvor et barn af den ene eller anden ulykkelige grund i dag ikke kan bo hos sin familie, ender det oftest med, at barnet anbringes uden for hjemmet et eller andet sted langt fra det hjemlige. Der er dygtige folk, som ud fra situation, finder det "næstbedste" sted, hvor barnet kan opholde sig. For som hovedregel er det biologiske hjem, det bedste sted for et barn. Enhver anbringelse rummer mange alvorlige elementer for et barn. Forud er mange processer ofte gået rigtigt skævt i familien, og oveni skal familien nu forlades i kortere eller længere tid. Kammeraterne er væk. Skolen er ny, og nye mennesker skal læres at kende, jævnaldrende som voksne. Altså et helt nyt liv startes. Dette i sig selv er i mange tilfælde også godt nok, men måden kan være barsk. Derfor skal Skanderborg Kommune finde en metode, hvor denne barske proces lindres. Vi skal oprette vores eget børnehus(e), hvor et dygtigt personale tager vare på de unge mennesker - meget gerne i samspil med familien. Disse børn vil derved få en endnu bedre chance for at komme videre her i livet. Når fagfolk mener at en anbringelse er den sidste løsning, vil vi med et børnehus nær hjemmet kunne give de fleste børn en helt anden start end i dag. Disse børn vil kunne få en ny start i deres nærområde. Den samme skole, måske klub og ikke mindst trods alt, i nærheden af familie. Et sådant nærtilbud vil give mere livsværdi for børnene og sikkert resten af familien, og at det samtidig på sigt, i nogle tilfælde vil være billige for kommunen, så hænger det sammen med at foranstaltningerne vil kunne opstartes tidligere i forløbet. I dag går tiden let med at se, om ikke tingene kunne bedre sig uden en anbringelse, som jo er en meget alvorlig sag. Men havde vi et børnehus i nærmiljøet, kunne der sættes ind betydeligt tidligere ind med en foranstaltning, som virker mindre drastisk, og måske med en kortere periode til følge. Andre kommuner er allerede godt i gang på dette felt, så vi bør drage nytte af deres gode erfaringer.

Publiceret 22 June 2009 20:26