Rema 1000 i Skovby

Af Birger Johansson, Skovbyparken 103, Skovby

Forsynings- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har besluttet at ignorere Skovbyborgernes indsigelser mod placeringen af Rema 1000 lige over for Skovbyskolen. Begrundelsen er den, at når det gamle Galten Byråd har besluttet at udlægge grunden Skovlundevej 5 til handels- og boligområde, så er Skanderborg kommune forpligtet at følge denne afgørelse. Nu bliver Rema 1000-projektet videresendt til byrådet, og her følger man højst sandsynlig udvalgenes afgørelser, som man plejer. Det skal slås fast, så ingen misforstår det: Skovbyborgerne har ikke noget i mod, at Rema 1000 kommer til byen og giver konkurrence til SuperBrugsen, tværtimod! Men placeringen på det sted er meget uheldig p.g.a. de dårlige oversigtsforhold. Det kan være et spørgsmål om, hvornår det første barn bliver kørt ned. Den påtænkte lysregulering vil kun virke som en falsk tryghed, men med etableringen har bygherre og kommune "vasket deres hænder" på forhånd. Det er også meget uheldigt, at der ikke er fortov langs Skovlundevej. Ingen steder i kommunens større byer: Skanderborg, Ry og Hørning, ville man tillade at opføre en ny butik, uden der også er et fortov hen til butikken, men det er åbenbart anderledes i Galten-Skovby-området. Rema 1000 og Skanderborg kommune vil opdage, at discountbutikkens kunder vil gå på kørerbanen for at komme hen at handle, og så er det også kun et spørgsmål om tid, før en ældre bliver kørt ned på vejen. Nu er de ansvarlige advaret på forhånd. Projektet på adressen Skovlundevej 5, Skovby, består af to dele: et handelscenter og boliger. For at det gamle Skovby ikke skal ende som en halvfærdig byggeplads hvor kun handelscentret med Rema 1000 er bygget, medens boligdelen venter på bedre konjunkturer, må det være et naturligt krav fra de ansvarlige politikere i byrådet, at både del 1 og del 2 bliver bygget færdig samtidig - ellers ender det i noget forfærdeligt roderi, og det vil være synd for det gamle landsbymiljø i Skovby. Når nu Skanderborg kommunes politikere er så forhippet på at videreføre det gamle byråds planer, så må jeg lige minde Skanderborg Byråd om, at det gamle Galten Byråd også havde planlagt en vejforbindelse øst for Tinbækparken fra motorvejsrundkørslen til Hørslevvej. Den var indskrevet i Galten kommunes trafikplan, og den er overført til Skanderborg Kommunes trafikplan. For at fjerne de ovennævnte risici for alvorlige ulykker, der kan ske på Skovlundevej p.g.a. Rema 1000's uheldige placering, så forventer Skovbyborgere, at et ansvarligt byråd samtidig beslutter at etablere denne vejforbindelse i budgetåret 2010. Men endnu engang: Rema 1000 er meget velkommen i Skovby, men bare ikke lige over for Skovbyskolen.

Publiceret 27 April 2009 14:44