Storkommunens velfærdsstandard?

Af Kjeld Iversen, Formand for Ældre Sagen i Skanderborg Kommune

Som det er fremgået af avisomtale i ugeaviser og dagblade i den seneste tid, er der skabt et stærkt forøget behov for frivillig indsats i Hørning! Det skyldes, at ledelsen på Ældrecenter 'Præstehaven', på grund af en stor nedskæring af personalet, har fundet det nødvendigt at beslutte, at personalet ikke længere kan overkomme at ledsage og hjælpe svage og handicappede beboere i kørestol til aktiviteter i ældrecentrets dagcenter, hvorfor beboerne henvises til at få hjælp fra pårørende eller fra frivillige fra 'Den frivillige Besøgs- & Hjælpetjeneste i Hørning'! I Ældre Sagen finder vi, at den trufne beslutning er ganske uacceptabel, men den står tilsyneladende ikke til at umiddelbart at kunne ændres, idet lederne på 'Præstehaven' ifølge forlydende, helt uden hensyn til konsekvenserne for ældrecentrets beboere, er blevet pålagt at bringe ældrecentrets udgifter i overensstemmelse med ældrecentrets åbenbart utilstrækkelige budget! Det synes dermed dokumenteret, at Skanderborg Byråd har overladt til ældrecentrets ledelse at fastlægge kommunens "serviceniveau" for ældrecentrets beboere! I Ældre Sagen har vi den opfattelse, at det vil være en helt uanstændig serviceforringelse, hvis ældrecentrets beboere forhindres i at deltage i dagcenterets arrangementer med bankospil, sang og gudstjenester m.m. Ældre Sagen har derfor på den nyligt afholdte generalforsamling i 'Besøgs- & Hjælpetjenesten' kraftigt opfordret dennes bestyrelse til at finde de nødvendige frivillige hjælpere, og Lokalkomiteen for Ældre Sagen i Hørning har på sit årsmøde 9. marts opfordret alle, som kan påtage sig en sådan opgave og har kræfterne til at skubbe en kørestol, til at stille sig til rådighed for 'Besøgs- & Hjælpetjenesten'! Det åbne spørgsmål til byrådet må være: Har "storkommunen" overhovedet en standard for, hvilken "velfærd" og hvilket "serviceniveau" beboere på plejehjem og ældrecentre som minimum skal have stillet til rådighed?

Publiceret 11 March 2009 03:00