Status før årsskiftet - Åbent brev til Skanderborg Byråd!

Af Kjeld Iversen, Formand for Ældre Sagen i Skanderborg Kommune, Nydamshuse 16, Hørning.

ÅRETS GANG Hvert år i december, hvor julen og årsskiftet står for døren, er der tradition for, at virksomheder, foreninger og kommuner gør status over, hvordan det går, idet man både ser lidt tilbage og lidt frem i tiden! Skanderborg Kommunes borgmester, Jens Grønlund, har i bladet "Jul i Hørning" fremført den meget optimistiske vurdering af kommunens status, at:: "Vi er kommet et godt stykke vej i opbygningen af den nye kommune. Økonomien ser fornuftig ud, selv om der ikke er plads til de store armbevægelser i det kommende budgetår". Ældre Sagen i Skanderborg Kommune kan give den tilbagemelding til borgmesteren og byrådet, at økonomien for mange borgere, og måske specielt for mange ældre, som stort set kun har en folkepension at leve af, absolut ikke "ser fornuftig ud"! Den er gennem de år, hvor storkommunen har eksisteret, blevet stadig mere anstrengt, og der er blevet stadig mindre plads til selv meget små armbevægelser! Ældre Sagen i Skanderborg Kommune har i øvrigt selv gjort en slags status over, hvordan det går i vores kommune! Den status blev bragt som en "føljeton" bestående af tre læserbreve i Uge-Bladet i løbet af oktober måned 2008 under fællestitlen "Det sku' vær' så godt, og så' det faktisk skidt". I Ældre Sagen finder vi, at denne vurdering af "status" giver et mere realistisk og retvisende billede af kommunens tilstand end det "glansbillede" politikerne præsenterer! At de meget forringede livsbetingelser for mange ældre ikke kun er et lokalt problem er blandt andet fremgået af en kronik, bragt i Kristeligt Dagblad 1. oktober 2008 i anledning af, at det den dag var "FN's Ældredag. Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, gjorde i kronikken, som havde overskriften "Ældres velfærd er på spil" en slags status over mange ældres helt utilfredsstillende livsbetingelser i dagens danske velfærdssamfund! Han påpegede bl.a., at folkepensionen for en enlig folkepensionist siden 1994 er vokset næsten 5.000 kr. mindre end den burde på grund af årlige fradrag på 0,3 procent til den såkaldte satspulje! Og han påpegede, at den gennemsnitlige folkepensionist alene i år har tabt 5.000 kr. på grund af prisstigninger! Med håbet om, at Skanderborg Byråd i valgåret 2009 vil bestræbe sig på at skaffe helbredsmæssigt og økonomisk svagtstillede ældre mere rimelige vilkår, ønsker Ældre Sagen i Skanderborg Kommune byrådets medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Publiceret 11 December 2008 23:57