Antal byrådsmedlemmer

Af Per Larsen, Byrådsmedlem (V), Storhøjvej 9, 8660 Skanderborg

Svar til Birger Johansson BJ bebrejder i et læserbrev direktionen i Skanderborg kommune, at de har lavet et forslag om reduktion af antal byrådsmedlemmer. Nu er det ikke min opgave at forsvare direktionen, men skytset skal faktisk vendes mod byrådet. Det er byrådets ansvar hele tiden at sørge for at vores kommune er effektivt drevet, at vi ikke ødsler skattekronerne væk. Hvis vi kan yde den samme eller en bedre service til borgerne med færre midler, er det efter min mening vores pligt at træffe de nødvendige beslutninger for at det sker. Derfor får byrådet af og til et overblik over mulige justeringsmuligheder. Det er så op til byrådet om det vil vedtage dem. Og jeg vil faktisk godt forsvare en reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (29) i Skanderborg. BJ argumenterer med at antallet er sat i forhold til antal borgere i kommunen. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Indenrigsministeren har fastsat et maksimum på 31 og det er så op til byrådet at bestemme antallet. Hvis man afprøver BJ"s argumentation, skulle der i Århus kommune, som har ca. 300.000 indbyggere mod vores 55.000, altså være næsten seks gange så mange eller ca. 150 byrådsmedlemmer. De er 31, som er det maksimale. Prøver vi så den omvendte logik og tager udgangspunkt i Århus" 31 og så dividerer deres antal ned til vores, så skulle vi være ca. 6 byrådsmedlemmer. Det er i underkanten, men 29 er efter min mening i overkanten. Om så tallet skal være 21 som foreslået af direktionen, ved jeg ikke, men 29 medlemmer er meget stort i forhold til vores størrelse. F.eks. har Odense også 29 medlemmer med 185.000 indbyggere. BJ kan ved første øjekast have ret i at arbejdsbyrden er større jo færre medlemmer. Men, antallet af møder vil jo være det samme, materialet vi skal igennem er også det samme, forarbejdet er det samme og endelig kan man faktisk godt argumentere for at møderne bliver kortere jo færre medlemmer. Derfor kan BJ"s argument om at færre medlemmer giver mere arbejde, faktisk vise sig at være omvendt. At påstå at byrådet ikke træffer selvstændige beslutninger, men alene træffer "direktionens forslag" er simpelthen noget sludder. I udvalgssager ser direktionen jo udvalgets indstilling og følger op på den, måske med et par tilføjelser og sender videre til byrådet. I andre sager får byrådet, som regel, en række alternative muligheder og kan så vælge. Det er også tilfældet i denne sag. Byrådet kan jo beslutte et hvilket som helst antal medlemmer. Direktionen har blot anvist én mulighed, 21, fordi det har en række andre fordele. Ud over den lokalemæssige fordel, er det bestemt også en fordel i mange forhandlinger. Man kan ikke sidde 29 medlemmer og forhandle f. eks. budget. Derfor vil der ofte fra hvert parti vælges et antal repræsentanter til budgetforhandlinger. Da vi jo er demokratiske, betyder det at det enkelte partis gruppe holder et formøde med "de udvalgte" før de mødes med de andre partier. Det kan faktisk betyde mange ekstra møder. Endelig mener BJ, at vi kunne afholde byrådsmøder i kommunens idrætshaller og derved spare udgiften til leje i Kulturhuset. Det er imidlertid ikke kun lejen der tynger det budget. Det er mere opstilling og nedtagning af alt udstyret og det vil være det samme uanset hvor man afholder byrådsmøder. Det er nok også tvivlsomt om hallerne står i kø for at afgive en onsdag hver måned til byrådsmøder. Jeg tror de har rigeligt at fylde deres hal timer med i forvejen. Den eneste måde at undgå den udgift på, er ved at reducere antallet af byrådsmedlemmer, så vi kan være i byrådssalen på rådhuset, eller bygge nyt rådhus. Jeg mener ikke vores demokrati vil lide alvorlig skade ved at reducere antallet af byrådsmedlemmer. I så fald er Århus virkelig udemokratisk og må nærmest betegnes som en slags bananrepublik og det vil de nok have sig frabedt i Århus.

Publiceret 03 September 2008 15:32