Nej til reduceret byråd

Af Birger Johansson, Skovbyparken 103, Galten-Skovby

Min overraskelse var så stor, at jeg næsten fik kaffen galt i halsen, da jeg læste i min daglige avis, at Skanderborg kommunes direktion har foreslået at nedskære byrådsmedlemmerne fra 29 til 21 medlemmer. Forslaget var pakket ind som et besparelsesforslag. Der er noget, de herrer direktører ikke har forstået - Skanderborg kommunes demokratiske valgte byrådsmedlemmers antal er sat i forhold til befolkningsantallet i kommunen, ligesom den Østjyske storkreds folketingsmedlemmer er politisk sat i forhold til befolkningsantallet i storkredsen. Så enkelt er det. Ingen i deres vildeste fantasi kunne foreslå at beskære folketingets medlemsantal af besparelsesgrunde, men når det gælder de valgte politikere i kommunalt regi, så er det åbenbart en anden sag.
Forslaget er lige så tåbeligt, som hvis jeg havde foreslået, at antallet af direktører skulle nedskæres og de tilbageværende overtog de fraskårendes arbejde. Naturligvis stiller jeg ikke det forslag i respekt for det megen arbejde, der ligger på det værende antals direktøres skuldre. Den samme respekt burde direktørerne også have over for de folkevalgte i Skanderborg Byråd.
Direktørerne burde vide: At et byrådsmedlem passer sit daglige job, og ved siden af har de et ekstra job som folkevalgt med byråds- og udvalgsmøder m.m.. For at deltage i disse møder ligger der et stort forarbejde med at sætte sig ind i sagsakterne, så de kan træffe deres egne selvstændige beslutninger og ikke kun direktionens. Der er også risiko for, at færre byrådsmedlemmer med den øgede arbejdsbyrde bliver fuldtidspolitikere og dermed levebrødspolitiker med alle de ulemper, det kan medføre. Et byrådsmedlem er ikke valgt for at varetage sit område, som det er antydet fra visse sider, men helheden - men det er utroligt vigtigt at et lokalområde har en tillidsmand, som man kan spørge over køledisken i Brugsen om dette og hint på det kommunale område. Det er her et lokalt valgt byrådsmedlem, uanset partifarve, har sin store vigtighed.
Med direktionens forslag forsvinder den mulighed i væsentlig grad, og der bliver mentalt meget længere for borgerne til Skanderborg, end der er i dag. Direktørerne argumenterer bl.a. med, at der kan spares 252.000 kr. ved at rykke ind i den gamle byrådssal i Skanderborg rådhus og ikke benytte Kulturhuset.
Hvis man vil spare den kvarte million kroner ved ikke at benytte Kulturhuset, så kunne man i stedet for benytte de fire kommunalejede idrætshaller, der forefindes i Skanderborg, Ry, Hørning og Galten-Skovby. Derved sparer man lejen i Kulturhuset, og man kommer rundt i storkommunen. Det vil styrke demokratiet i Skanderborg kommune og give ovennævnte besparelse. Jeg vil sige til de herrer direktører: Det er menneskeligt at fejle - det her er en ommer!

Publiceret 27 August 2008 13:45