Mere gylle

Af Vibeke Fonslet, Nedergårdsvej 13, Tåning

Der er ingen, der bryder sig om at bo ved siden af en gylletank, heller ikke Ballegårdens naboer, som kommer til at bo ganske tæt ved, ja sikkert under 100 m. Efter loven skal der være en afstand på 30 meter. Jo, kære læser, du ser rigtigt. 30 meter fra gylletank til skel ifølge Ballegårdens oplysninger. Og så vil "den gode gris" søge om dispensation til at lægge disse tanke endnu tættere på skel.
Vi har en regering, der siger, de går ind for god miljøpolitik og laver lovene derefter; men det er i hvert fald ikke til glæde for almindelige mennesker, som ikke skal leve af svineavl.
I disse tider er der flere tiltag fra kommunens side for at promovere livet i landsbyerne og deres fremtidige trivsel. Det er jo rart at vide, at man i den forbindelse vil høre landsbyboerne om deres mening. Og her er så min:
"Hvis kommunerne fortsætter med at give de store svinefarme lov til yderligere udvidelser, med alle de ulemper for naboerne og for miljøet i almindelighed, så behøver de slet ikke tænke på fremtiden for landsbyerne, for der vil ikke være mere liv i disse. Folk vil flygte væk, hvis de ellers kan få solgt husene. Hvem vil bo i en evig stank, og med grønalger der lægger sig klamt over alle bygninger, plus en tung trafik udenfor huset på en lille landevej, der slet ikke er beregnet til en sådan. Det bliver farligt at færdes på vejene for almindelige biler, for slet ikke at tale om cyklister og gående. Tåningvej er skolevej for mange, og det er samtidig indfaldsvej til motorvejen lige inden skolen. Så vidt jeg ved, er vejen klassificeret som "ikke farlig" i dag, så man kan undvære skolebussen".
Jeg håber, kommunen vil tage de trafikale hensyn med i deres overvejelser, og samtidig sørge for, at der er godt med penge i kommunekassen til reparation af de kommunale veje, når hundredvis af kæmpelastbiler skal til at farte af sted døgnet rundt.
Hjemme fra vores vinduer kan vi se den nye store gylletank oppe ved Østbirkvejen. Den skæmmer ikke, men den skræmmer. Nedenfor ligger søen, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der kan ske, hvis der forekommer et udslip. Til den anden side har Ballegårdens folk så tænkt sig at udvide deres svinefarm, så Tåning kommer til at ligge lige i smørhullet. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på vores drikkevand, og på hvor længe vi kan blive ved med at kunne drikke rent vand. Hvor meget svineri skal vi holde til? Forkortet af red.

Publiceret 01 July 2008 03:00