Ekstraordinært møde i Landsbysamvirket

Landsbysamvirket holder ekstraordinær generalforsamling i Landsbysamvirket onsdag 9. juni kl. 19.30 i Fiirgårde Forsamlingshus.

Formålet med den ekstraordinær generalforsamling er at indvælge et nyt bestyrelsesmedlem og to suppleanter, så bestyrelsen bliver fuldt besat. Ved den ordinære generalforsamling i februar måned var der ikke kandidater nok til at besætte alle syv pladser i bestyrelsen plus de to suppleanter.

Der vil også blive orienteret om det fremtidige arbejde i Landsbysamvirket i 2021. Udover de mange faste opgaver vil Landsbysamvirket også bidrage med input til Skanderborg Kommune omkring landdistriktspolitikken, og ser frem til et samarbejde med LandsbyForums repræsentantskab, der bliver valgt 15. juni. Planen er, at Landsbysamvirket og LandsbyForum nedsætter en række fælles arbejdsgrupper omkring de forestående opgaver.

gs

Læs også

Del artiklen