I en ny guidebog, som netop er udgivet af Greenways.dk i Ry, bliver læserne visuelt inviteret indenfor i de 27 kirker i Skanderborg Provsti. Foto: PR

I en ny guidebog, som netop er udgivet af Greenways.dk i Ry, bliver læserne visuelt inviteret indenfor i de 27 kirker i Skanderborg Provsti. Foto: PR

Ny bog viser vej til kunsten i kirkerne

Kirkerne i Skanderborg Provsti præsenteres gennem kunsten, interiøret og udsmykningen

"Kig indenfor i kirken". Sådan lyder opfordringen i en ny guidebog, som netop er udgivet af Greenways.dk i Ry.

I bogen, der er båret af store billeder og mindre tekster, bliver man visuelt inviteret indenfor i de 27 kirker i Skanderborg Provsti, og man kan side-om-side læse om smukke, sengotiske kalkmalerier, storslåede epitafier og helt nye alterudsmykninger.

"De 27 kirker er vidt forskellige, men fælles for dem alle er, at de rummer århundreders kulturhistorie afspejlet i inventaret, udsmykningen og kunsten. Fra de ældste, romanske stenhuggerarbejder til de nyeste glasmosaikker. Et fællestræk er også, at vi alle sammen er velkomne til at kigge indenfor. Borgere og gæster er inviteret til at opleve kirken som et æstetisk rum med plads til fordybelse, forundring og fortolkning," siger Marianne Purup fra Greenways.dk.

I mange af kirkerne er der sammenhænge eller udsmykninger, som man måske ikke lige får øje på ved første øjekast

Nye og gamle værker og udsmykninger kan naturligvis opleves i forbindelse med kirkelige handlinger, men mange kirker er også åbne for os alle til hverdag. I guidebogen er der ved alle 27 kirker en tekstboks med åbningstider og relevante telefonnumre plus en lille boks, der blot hedder 'Læg mærke til'.

"I mange af kirkerne er der sammenhænge eller udsmykninger, som man måske ikke lige får øje på ved første øjekast. Så kan læg mærke til-punkterne pege på detaljer og finurligheder inde i kirken og ude på kirkegården," fortæller Marianne. Artiklerne er skrevet med input fra og i et forbilledligt samarbejde med menighedsråd og præster, og Marianne Purup understreger, at det har været en fornøjelse at være gæst i alle kirkerne.

Guiden er blevet til med støtte fra Skanderborg Provstis Forkyndelsespulje samt Ellen Margrethe og Niels Aage Kjær, AVK, Skovby Møbelfabrik A/S og Landdistriktspuljen, Skanderborg Kommune, og museumsinspektør Lene Mollerup, Museum Skanderborg, har bidraget med faglig sparring.

Bag i bogen er der et kort, som helt konkret viser vej til kirkerne plus introduktion til tre fine traveture med relation til kirkerne. Fremover vil guiden også kunne downloades som pdf på greenways.dk.

Bogens tekster er skrevet og redigeret af Marianne Purup, Mia Bay og Sarah Nielsen i samarbejde med kirkerne. De mange billeder er taget af fotograf Henrik Bjerregrav, Viby og layoutet er lavet af Bettina Kvistgaard, Skovby.

Publiceret 21 October 2020 14:15