Alken Enge blev for alvor kendt, da nye arkæologiske udgravninger og geologiske undersøgelser begyndte i 2009. Her dukkede der mere end 2000 menneskeknogler op på bunden af det, der omkring begyndelsen af vor tidsregning var en sø. Foto: Mads Dalegaard

Alken Enge blev for alvor kendt, da nye arkæologiske udgravninger og geologiske undersøgelser begyndte i 2009. Her dukkede der mere end 2000 menneskeknogler op på bunden af det, der omkring begyndelsen af vor tidsregning var en sø. Foto: Mads Dalegaard

Kranier fra Illerup Ådal og Alken Enge skriver verdenshistorie

Fund fra Østjylland har bidraget til verdenshistorien

Undersøgelser af omfattende mængder ofrede våben og menneskeknogler fra store hærstyrker af jernalderkrigere har sat Illerup Ådal og Alken Enge ved Skanderborg på det store verdenshistoriske kort.

Over 70 års arbejde med udgravninger, undersøgelser og forskning i fund fra Illerup Ådal og Alken Enge ved Skanderborg har skabt helt ny viden om, hvor store jernalderhærene var, deres organisering og de ritualer, der fulgte de drabelige slag. Viden, som nu er samlet i to nye publikationer.

”Publikationsrækken er en af de mest indflydelsesrige indenfor dansk jernalderforskning og bliver brugt og citeret som et absolut hovedværk af forskere over hele verden. Publikationerne omhandler ikke kun fundene set i en lokal østjysk kontekst, men bidrager til verdenshistorien i en periode, der strækker sig over 1000 år fra 4. årh. før vor tidsregning til 6. årh. efter vor tidsregning”, forklarer Mette Løvschal, arkæolog og ledende forskningsudvikler på Moesgaard Museum og lektor på Aarhus Universitet.

Det er det eneste sted i Europa, hvor vi har skeletterne af en hel hærstyrke fra tiden omkring begyndelsen af vor tidsregning

Med sidste bind i den femten bind store publikationsrække – Illerup Ådal - er præsentationen af de næsten 16.000 genstande fra Illerup Ådal afsluttet. Det sidste bind omhandler de mange ikke-militære fund, dvs. terninger til brætspil, perler, smykker, amuletter m.v.

Det andet er et hovedværk om Alken Enge, hvor forskerholdet nu publicerer de samlede resultater af otte års arkæologiske undersøgelser af en hærstyrke, der i de første årtier efter Kristi fødsel blev nedkæmpet og smidt i et søbassin ved Mossø nær Skanderborg.

”Det er det eneste sted i Europa, hvor vi har skeletterne af en hel hærstyrke fra tiden omkring begyndelsen af vor tidsregning. På det tidspunkt ekspanderede Romerriget voldsomt og udløste folkevandringer og krigeriske konflikter på store dele af kontinentet,” siger Mads Kähler Holst, direktør på Moesgaard Museum.

De arkæologiske fund og analyseresultater fra Alken Enge projektet er tilgængelige for offentligheden på projektets hjemmeside: alkenenge.dk

Publiceret 01 March 2020 11:30