Ole Jeppesen ved hurtigladeren ved Dagli'Brugsen.

Ole Jeppesen ved hurtigladeren ved Dagli'Brugsen.

Gammel Rye fik del i landsbypulje: El-bil på vej

Projekt 'Byens egen Bil' i Gammel Rye kom først i mål

Med en støtte på over 91.000 kr. fra Skanderborg Kommunes toårige landsbypulje og tilsvarende fra Coop’s medlemsinnovationspulje, Gl. Rye Brugsforening og frivillige kan Gammel Rye nu tilbyde ladestandere til elbil og til sommer en el-delebilsordning. Dagli'Brugsen stiller areal og administration til rådighed for de to nye standere og den kommende elbil. Allerede nu kan man besøge Brugsen og tanke el.

"Nu arbejder vi på at finde en passende elbil løsning som passer til Gl. Ryes behov", siger Ole Jeppesen, tovholder og aktiv frivillig for udvikling af delebilsordningen.

"Udgifterne til standerne var den største udfordring. Nu skal vi finde elbilen og lære at bruge den”.

Ole samarbejder med bestyrelsen for Dagli´Brugsen om projektet og er rigtigt glad for, at det lykkedes med både fundraising og at bane vej for en el delebil løsning.

"Vi håber at elbilen udover at afhjælpe logistikudfordringer for borgerne, også kan give flere erfaring i at køre i elbil. Som frivillig er jeg faktisk også glad for at have fået erfaring både med at søge midler og at aflægge regnskab, hvilket jeg har fået god hjælp til undervejs," siger Ole Jeppesen.

Vi håber at elbilen udover at afhjælpe logistikudfordringer for borgerne, også kan give flere erfaring i at køre i elbil

Skanderborg Kommune har i perioden 2019-2020 afsat fem mio. kr. til at understøtte landsbyernes udvikling. Med betoning af fysiske rammer, fællesskaber og bæredygtighed kan landsbyerne søge 50% medfinansiering til projekter i den enkelte landsby eller på tværs af landsbyer

"Det er rigtigt godt, at de første penge nu er kommet ud at arbejde. Det er jo det midlerne er afsat til", siger Tage Nielsen, formand for Kultur, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget i Skanderborg Kommune. og tilføjer: "Det behøver ikke være alt for svært at komme i gang, da landsbyerne godt kan søge, selvom alle aftaler om medfinansiering ikke helt er i hus. Men det er altid en god idé at ringe til Kultur og Erhverv inden der søges støtte fra puljen."

At få del i Landsbypuljen kræver, at visse krav kan imødekommes. Projekterne skal kunne stille fra ca. 75.000 kr. op, da puljen kræver 50% medfinansiering og kun støtter projekter med et budget på min. 150.000 kr. Landsbysamvirket og Skanderborg Kommune hjælper med rådgivning.

Publiceret 15 February 2020 10:00