Debat: Kære politikere, lyt til os, som I har gjort før

En bevarelse eller udbygningen på Herskind Skolen vil blive lige så stor en succes som byens vuggestue, lyder det

Af Louise Maja Rønfeldt, mor til to børn i Herskind Skole og Børnehus

Lad os sammen skabe 'kloge kvadratmeter', lyt til os som I har gjort før!

Lige nu sidder Skanderborg Kommunes Undervisnings- og Børneudvalg og arbejder på en omstrukturering af skoleområdet. En del af arbejdet går blandt andet ud på, at de skal sikre, at de alene skal bruge pengene på nybyggerier, hvor det er helt nødvendigt - det vil sige 'kloge kvadratmeter'. Dette kan vi ikke være uenige i, da nye bygninger ikke nødvendigvis er det, der sikrer kvalitet og trivsel for vores børn.

'Kloge kvadratmeter' er, hvad vi skabte i fællesskab i 2018 i Herskind, da vi udnyttede vores kvadratmeter i Børnehuset Nordlyset til at etablere en vuggestue. Vores vuggestue på Herskind Skole og Børnehus kunne dermed fejre sin 2 års fødselsdag den 01.02.2020. Vuggestuen har vist sig at have stor succes, normeret til 12 dejlige børn og med et fagligt dygtigt personale.

For snart 4,5 år siden kontaktede jeg, og vores daværende leder, politikerne, da vi kunne se, at børnetallet ville øges og vores dagplejere ikke kunne følge med denne udvikling. Flere forældre havde problemer med at få åbningstiderne i dagplejen til at hænge sammen med job i Aarhus og overvejede derfor pasning uden for kommunen.

Med udstykningen af Blomsterparken, Glentevænget mm. er vores befolkningstal i Herskind steget med 19 % og mange af vores tilflyttere er unge mennesker samt børnefamilier.

Vores første kontakt til politikerne blev mødt med det budskab, at de havde styr på børnetallet og at der derfor ikke ville blive problemer med at tilbyde pasning til vores børn. Jeg gik selv rundt med min barnevogn og stemte dørklokker for en underskriftindsamling - netop for at bevise, at opbakningen og behovet for en vuggestue var der.

For det er os borgere i Herskind, som kender vores naboer, vores by og vores ønsker og behov bedst!

Heldigvis blev vi september 2017 kontaktet af Børn og Unge, som oplyste, at nu var det ikke længere muligt, at klare børnepresset og en vuggestue skulle etableres hurtigst muligt.

De 'kloge kvadratmeter' i den ene ende af børnehaven blev hurtigt ombygget og da vuggestuen blev placeret i nogle af børnehavens kvadratmeter, tog børnehaven i stedet gode kvadratmeter udendørs i brug - i form af bålhytte og spejdergrund med tilhørende spejderhus.

Også ved opstarten af vuggestuen var der behov for de kloge kvadratmeter vi har her i Herskind. 1. februar 2018 begyndt de første børn nemlig i en midlertidig indrettet vuggestue i nogle af skolens lokaler, da ombygningen ikke var færdig. Den 7. maj 2018 stod vuggestuen færdig, og vuggestuebørnene rykkede ind. Vi har nu både vuggestue og børnehave under samme tag, hvilket betyder at vi kan bruge lokalerne i fællesskab og få mest mulig udnyttelse af pladsen.

Det, at vores lokaler i Herskind Skole og Børnehus kan bruges på tværs, beviste vi igen, da vi i 2019 blev kontaktet af Pladsanvisningen med ønsket om en midlertidig udvidelse af normeringen fra nu 12 til 17 børn. Dette kunne vi imødekomme, forbi vi har en skole og et børnehus på samme matrikel, således at vuggestue og børnehaven i det daglige kan bruge skolens lokaler, såsom kultursal, hal, skolekøkken mm. Det er, hvad vi kalder optimal udnyttelse af kvadratmeterne.

Selv om børnehuset bruger skolens faciliteter i det daglige, så er der stadig lokaler og klasseværelser, der står tomme på skolen. Vi kan bruge disse 'kloge kvadratmeter' til at gøre udskoling til 2 sporet.

Lad os i fællesskab fortsætte med at skabe og bruge de 'kloge kvadratmeter' vi har her i Herskind. Vi er meget glade for, at I valgte at lytte til os, dengang vi påpegede behovet for en vuggestue, og at I stolede på, at vi kendte vores nærområde bedst. Mit budskab er - stol på os igen og på at vi her i Herskind kender vores nærområde, og ved hvad vi kan præstere, hvis vi får muligheden for det. Min påstand er, at en bevarelse eller udbygningen på Herskind Skolen vil blive lige så stor en succes som vores vuggestue.

Publiceret 14 February 2020 16:00