Af Kristian R. Skovmose, sognepræst i Skanderborg og Landsbyen Sølund

Af Kristian R. Skovmose, sognepræst i Skanderborg og Landsbyen Sølund

Kirkeklumme: Hvad betyder 'kirke'?

Kirke er altså først af alt kristne, der samles, og dernæst en kirkebygning eller en kirke ordning organiseret som f.eks. Folkekirken

Af
Kristian R. Skovmose

sognepræst i Skanderborg og Landsbyen Sølund

Den sidste tid har jeg ofte tænkt over, hvad ”kirke” betyder, og her ved indgangen til et nyt årti, hvor der skal bygges ny kirke i Højvangen i Skanderborg, vil jeg gerne dele et par af tankerne med jer og opfordre til, at I også gør jer jeres tanker og overvejelser om 'kirke'.

Ordet kirke har i dansk sammenhæng flere betydninger. Kirke er betegnelsen for kirkebygninger. Skanderborg sogn, hvor jeg er præst, har vi to kirker: Skanderup Kirke, som antageligt er fra midten af 1100-tallet, og Skanderborg Slotskirke, som blev taget i brug i 1572.

Samtidig har vi flere gudstjenestesteder: Kirkecenter Højvangen, hvor et af tre lokaler det meste af tiden er indrettet som midlertidigt kirkerum, og hvor alle kirkecenterets møde- og undervisningslokaler ofte slås sammen til et stort kirkerum som f.eks. juleaften.

En gang om året, 2 pinsedag, er græsplænen udenfor Kirkecenter Højvangen stedet, hvor der holdes gudstjeneste - friluftsgudstjeneste.

Desuden er der gudstjenestested i Landsbyen Sølund. Ofte bruges samlingslokalet i snoezelhuset Guldhornet som kirkerum.

Jævnligt holder vi gudstjeneste på de forskellige plejehjem i Skanderborg.

Praksis indikerer altså, at kirke ikke kun er lig med kirkebygninger, men også er et udtryk for, at begrebet kirke beskriver det, at mennesker mødes for at holde gudstjeneste sammen.

I det lutherske skrift Den Augsburgske Bekendelse fra 1530 sammenfattes:

7. Om kirken … kirken er de helliges og troendes forsamling, hvor evangeliet læres ret og sakramenterne forvaltes i overensstemmelse med evangeliet. Til sand kirkelig enhed er det nok, at være enige om evangeliets lære og forvaltningen af sakramenterne. Det er ikke nødvendigt, at de samme menneskelige traditioner, ritualer eller ceremonier, der er indstiftet af mennesker, findes overalt …

Kirke er altså først af alt kristne, der samles, og dernæst en kirkebygning eller en kirke ordning organiseret som f.eks. Folkekirken.

En luthersk definition af, hvad kirke er, peger desuden på, at alt hvad kirkeordning, kirkebygning eller forsamling af kristne siger og gør må være i overensstemmelse med evangeliet.

Det siges om Folkekirken, at den er evangelisk luthersk. Alt vi kaster os ud i som kirke – ord og handling - skal efter en luthersk opfattelse kunne spejles i evangeliet. Det skal legitimeres ud fra Bibelen enten som forkyndelse og oplæring i den kristne tro, eller som handlinger – diakoni – som har sit forbillede og sin inspiration fra Bibelen.

Sådan er forudsætningen vel også, når der i løbet af de næste år skal bygges ny kirkebygning i Højvangen som praktisk ramme for forsamlingen af kristne?

Publiceret 12 January 2020 06:00