Dukkemager og scenograf Sus Haugland, som skabte Otto for ti år siden, trådte til og hjalp Otto gennem den komplicerede operation. Pressefoto

Dukkemager og scenograf Sus Haugland, som skabte Otto for ti år siden, trådte til og hjalp Otto gennem den komplicerede operation. Pressefoto

Pyh-ha:

Otto overlevede og Slønglerne undgik grim girafsag

Formand for Di Heslige Slønglers Klup, Uffe Høj, har begået et nytårseventyr med lykkelig udgang om Slønglernes elskede næsehorn, Otto

Af
Uffe Høj

Oversløngel

Efter Sløngeldage 2019 har folk – store som små - i Skanderborg Kommune ventet spændt på, om Slønglernes maskot, Næsehornet Otto, kan overleve sit forfærdelige sammenbrud i 2019.

Di Heslige Slønglers Klup er glade for at kunne meddele, at Otto lever, har det godt og næsten ikke kan vente på Sløngeldage maj 2020.

Som det vil være mange læsere bekendt, afholdte Di Heslige Slønglers Klup særdeles vellykkede Sløngeldage i maj 2019. Programmet var flot, tilstrømningen af publikummer overraskende stort og vejret helt i top. Alle var glade, troede Slønglerne.

Udslidt Otto

Dog mødte der publikum et noget sørgeligt syn ved afslutningen af festivalen. Næsehornet Otto, som med stort humør havde været på banen mange gange i foråret 2019, var ikke bare træt og udaset, men på det nærmeste helt udslidt.

Otto haltede, slæbte benene afsted, var snavset, hornene lignede slattent og gennemtygget spaghetti.

Det syn gav anledning til mange bekymrede spørgsmål. Blandt andet udbrød lille Sophie Amalie Morgenstjerne på fem år grædende: "I skal køre Otto på Næsehornsrespotitalet lige nu!"

Et frækt medlem af Sløngelkluppen, Ditmar Dumimund, svarede det sårbare barn med denne krænkende bemærkning: "Det er vist nærmere på destruktionsanstalten DAKA i Hedensted, vi skal aflevere Otto."

Alle vil vide, at Ditmar efterfølgende blev ekskluderet af Sløngelkluppen og skammet ud af Skanderborg. Denne rituelle udskamning fra Danmarks harske smørhul løste dog ikke Ottos sygdom.

Voldsom medieomtale

Nyheden om det udpinte og triste næsehorn gav hurtig megen medieomtale. Di Heslige Slønglers Klup var skræmte og bange for muligheden for at få en girafsag.

Alle vil sikkert huske mediestormen omkring Giraffen Marius fra Københavns Zoo, som efter sin død blev ophøjet til Sankt Marius i mange kredse.

Udsigten til en verdensomspændende protestbevægelse gjorde også regeringen urolig. En ny Girafsag - eller for den sags skyld en ny Muhammedsag - tålte Mette Frederiksens nye regering slet, slet ikke. Derfor blev minister for Fødevarer, Fiskeri, Ligestilling med mere, Mogens Jensen, af statsministeren bedt om at gå ind i sagen.

Mette Frederiksen havde nøje udvalgt Mogens Jensen til denne opgave, da han allerede havde udvist meget stor interesse for kendte dyrs liv. Den gode mand havde således fremtryllet mange millioner kroner til et livsvarigt luksusophold i Knuthenborg Dyrepark for gamle, afdankede cirkuselefanter.

Om end Mogens Jensen var sat på sagen, havde statsministeren også sin egen dagsorden. Til den lokale presse udtalte hun med bevæget stemmeføring disse bevingede ord:

"Mon ikke også Otto trænger til tidlig pension som vores ven, bryggeriarbejderen Arne? Mit ønske for 2020 vil være, at alle kan slutte op om følgende mål: Nu er det Arnes og Ottos tur til pension!"

For foreningen Di Heslige Slønglers Klup ville en pensionering af Otto dog være katastrofal. Sløngeldage uden Otto var utænkeligt. Der var derfor enighed blandt de noget nervøse Sløngler om at støtte det udsagn, som den kloge politimester havde fremført i bogen 'Otto er et næsehorn':

"Jeg er træt af altid at holde ro og orden. Fra og med i dag holder jeg af uorden, næsehorn og god kaffe."

Hermed var sagen afgjort. Alt skulle gøres for at frelse Otto. Næste skridt var indkaldelse af en dyrlæge, der skulle besvare det vigtige spørgsmål: Var Otto egnet til at overleve?

Må Otto leve?

Di Heslige Slønglers Klup fik opsporet dyrlægen, der i sin tid havde undersøgt Giraffen Marius. Som alle vil kunne huske, konkluderede dyrlægen dengang, at Giraffen Marius’ gener var godt repræsenteret i girafbestanden, hvorfor han anbefalede, at Marius blev aflivet for at sikre bestanden bedst muligt i forhold til genpuljen.

Ville det samme ske med Otto? Di Heslige Slønglers Klup var skræmt fra vis og sans og var derfor allerede i det skjulte gået i gang med redningsplaner om at fjerne Otto i nattens mulm og mørke, hvis en dødsdom skulle blive afsagt.

I samarbejde med minister Mogens Jensen havde man planlagt at få bygget et refugium for gamle næsehorn, hvis Otto blev diagnosticeret som uegnet til at leve. Slønglerne ville redde Otto, og Mogens Jensen ville redde sig flere tusinde stemmer ved denne aktion.

Lykkeligvis konkluderede dyrlægen, at Otto havde stærke og magiske gener. Otto måtte og skulle leve. Men hvem kunne dog hjælpe ham? Store ord og grådlabil sympati gør ingen sommer, som vores dronning sikkert gerne ville have udtalt i en af sine nytårstaler.

Livstruende operation

Som i ethvert andet eventyr dukkede det rigtige menneske op på det rigtige tidspunkt. Dukkemager og scenograf Sus Haugland havde hørt om truslerne mod Otto, som hun havde skabt for 10 år siden.

Sus insisterede på at mødes med Otto og undersøge, hvor galt det var fat med ham.

Genforeningen mellem Sus og Otto var rørende. Ikke et øje var tørt. Efterfølgende tryglede Sus om at få lov til at hjælpe det arme næsehorn. Intet mindre end en gennemgribende operation kunne frelse Otto.

For at værne sig mod pressens opmærksomhed blev operationen foretaget i Skanderborg Biblioteks mørke kælder. Skulle operationen lykkes, men Otto dø, kunne det kære dyrs sørgelige rester gemmes væk for altid i de dunkle lokaler.

Med ømhed, kærlighed og ekspertise gik dukkemager Sus Haugland i gang med at redde Otto, om end de tilstedeværende Sløngler var opskræmte over den brutale partering, Sus startede med.

Efter flere dages omsorg endte alt dog godt. Ikke blot blev Otto reddet og shinet op. Men Otto er også, som alle vil kunne se i maj 2020, blevet større og mere moden.

Alt er derfor godt ved indgangen til det nye år.

Di Heslige Slønglers Klup kan trygt fortsætte forberedelserne til Sløngeldage 2020. Det samlede byråd med borgmester Frands Fischer i spidsen kan ånde lettet op – der kommer ikke nogen grim girafsag i Skanderborg.

Minister Mogens Jensen kan fortsat fiske stemmer ved at frelse dyr med stor kendiseffekt. Og Di Heslige Slønglers Klup vil med begejstring kunne råbe ud over hustagene: "Giraffen Marius er død – længe leve Næsehornet Otto!"

Sløngler i alle lande: Foren eder og kom til Sløngeldage i maj 2020.

Publiceret 11 January 2020 06:00