På det seneste byrådsmøde faldt et forslag om at bygge en ny daginstitution i Hørning i forbindelse med opførelse af ny skole. Forslaget kunne ellers have givet en besparelse på op til 14 mio. kr.

På det seneste byrådsmøde faldt et forslag om at bygge en ny daginstitution i Hørning i forbindelse med opførelse af ny skole. Forslaget kunne ellers have givet en besparelse på op til 14 mio. kr.

Debat:

Siger nej til at spare 13 millioner kroner - Kan man nu fortså det?

Søren Nielsen (S), byrådsmedlem

Debat På det seneste byrådsmøde faldt et forslag om at bygge en ny daginstitution i Hørning i forbindelse med opførelse af ny skole.

En daginstitution af den forslåede størrelse vil normalt koste 30 millioner kroner. Ved at bygge daginstitutionen samtidig med skolen kunne byggeriet opføres for cirka 17,5 millioner kroner eller næsten halv pris.

Forslaget faldt, fordi Venstre ikke kunne støtte det. Hvorfor falder forslaget, når kun Venstre er imod? Forklaringen er, at når der skal ske ændringer i det indgåede budgetforlig, kræver det enstemmighed, og den enstemmighed kunne altså ikke opnås.

Det betyder, at vi i 2024 skal bruge 30 millioner kroner for at opføre daginstitutionen til den tid. Prognoserne viser tydeligt, at der vil blive behov for dette byggeri.

Venstre ønskede sagen belyst nærmere, men svarene på spørgsmålet om, hvad der nærmere skulle belyses, var noget luftige. Som jeg forstod, rejste Venstre ikke tvivl om prognosernes validitet.

Ærgerligt, at vi ikke fik nogle billige ”kloge kvadratmeter” ved at fremrykke bygning af daginstitution fra 2024 til 2022. ”De kloge kvadratmeter” jagter vi ellers over alt i kommunen.

Konsekvensen for borgerne er en ekstra udgift på cirka 13 millioner kroner for det samme byggeri.

Det skal lige tilføjes, at kommunens økonomi godt kan klare den nævnte fremrykning.

Publiceret 01 January 2020 18:00