Fra venstre ses Annamette, Janne, Lisbeth og Anita. De har alle være på efteruddannelse i demens. Pressefoto

Fra venstre ses Annamette, Janne, Lisbeth og Anita. De har alle være på efteruddannelse i demens. Pressefoto

Vigtigt at være i øjenhøjde:

Skanderborg rykker på målrettet hjælp til demente

Efter kompetenceudvikling af sygeplejersker og ergoterapeuter har Skanderborg Kommune målrettet ny hjælp til demente. Resultaterne er positive

Skanderborg 25 ansatte fra plejecentrene og hjemmeplejen i Skanderborg Kommune er gennem det seneste halve år blevet efteruddannet. Målet har været at udvikle en fælles pleje- og omsorgskultur blandt alle ansatte, så hele personalet nu agerer identisk i forhold til borgere med demens.

Den ændrede kultur har givet sig udslag i nye arbejdsgange og ændringer i måden at tale om og tilgå borgere med demens. De fleste deltagere i kompetenceudviklingen har været sygeplejersker, men også ergoterapeuter har været med i efteruddannelsen. De har alle fået titel af demensnøglepersoner.

Million-satsning

Forløbet er finansieret gennem 3,6 millioner kroner fra den nationale demenspulje, som Skanderborg Kommune har søgt midler hos. Dertil kommer 1,9 millioner kroner, som kommunen selv har spenderet.

Efteruddannelsen er gennemført i et samarbejde mellem Skanderborg Kommune og VIA University College, og kompetenceudviklingen har haft fokus på personcentreret omsorg med afsæt i den såkaldte VIPS-model, der har vist sig at være ideel ved implementering af personcentreret omsorg.

"Et eksempel på personcentreret omsorgskultur kan være en situation, hvor Peter, der har en demenssygdom, nu igen går uroligt rundt på plejecentrets gang, selv om han tre gange er blevet fulgt tilbage til sin bolig af en ansat. Når afsættet er personcentreret omsorg, vil alle medarbejdere have samme tilgang til borgerne med demens, og personalet vil fokusere på personen Peter og interessere sig, hvorfor han mon er urolig og går rundt på gangen – og vil derefter hjælpe med at imødekomme hans behov for at blive forstået og mødt af menneskelig kontakt," skriver Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

”De fleste plejecentre vil hævde, at de allerede har fokus på deres beboere med demens, men det udfordrende er at få øje på borgerens perspektiv og skabe en fælles omsorgskultur. Det kræver en faglig ledelse, der kan facilitere de processer, der gør, at alt personalet er enig om, hvad personcentret omsorg er, og som stadig udøver den personcentrerede omsorg efter kompetenceudviklingen, hvor det igen er blevet travl hverdag. Dét er lykkedes i Skanderborg Kommune,” påpeger lektor ved VIA University College, Jeanette Pilt Ulriksen, som har stået i spidsen for kompetenceudviklingen i Skanderborg Kommune.

Fokus på praksis

Noget af det unikke ved forløbet i Skanderborg Kommune er, at demensnøglepersonerne ikke ’bare’ har været på kursus. Det har også været højt prioriteret at involvere kursuslederen i at lære demensnøglepersonerne at bruge deres nye viden om personcentreret omsorg til borgere med demens konkret i praksis på plejecentrene og i hjemmeplejen i Skanderborg Kommune. Kursuslederen har tillige reflekteret med sygeplejerskerne og ergoterapeuterne som en del af træningen.

Konkret har efteruddannelsen bestået af to dele. Første del var et diplommodul i demens, som blev understøttet af e-learning over internettet, og som har ført til, at Skanderborg Kommune nu har samlet viden og materialer om demens ét sted til demensnøglepersonerne.

Anden del var et diplommodul i forandringsledelse, hvor deltagerne fik redskaber og metoder til at indføre den nye arbejdskultur, der er baseret på personcentreret omsorg. Forløbene blev afsluttet med eksamen.

Skiller si ud

Den østjyske kommune skiller sig også ud ved at have valgt at efteruddanne de ansatte, der i forvejen er de bedst uddannede. De kompetenceudviklede sygeplejersker og ergoterapeuter har dernæst selv sørget for at styre og gennemføre procesforløb med det øvrige personale, så de også er blevet rustet med den rette viden og metoder til at praktisere personcentreret omsorg i forhold til borgere med demens.

De fleste kommuner smører midlerne til kompetenceudvikling tyndt ud, så alle faggrupper kan få et kursus.

Kapp

Publiceret 16 December 2019 14:00