Jesper Hanneslund, sognepræst i Ry

Jesper Hanneslund, sognepræst i Ry

Præsten skriver:

Hvad skal vi vælge?

Sognepræst Jesper Hanneslund holder af at gå på opdagelse i menneskets indre

Af
Jesper Hanneslund

sognepræst i Ry

Jeg synes altid, at det er rigtig spændende sådan at gå lidt på opdagelse i menneskets indre. Hvad består vi af? Hvad er det, der driver os? Hvorfor er vi, som vi er? Og endelig også det store spørgsmål om, hvorvidt vi kan forandre os og måske blive bedre udgaver af os selv? Det kan vi jo i det mindste altid have lov til at drømme om og håbe på.

På sådan en lille opdagelsesrejse i det menneskelige sker der vel ofte det, at man både bliver overrasket over alt det fantastiske, som vi kan, og som vi består af og måske samtidig lidt forvirrede over alle vores begrænsninger, at vi så at sige på så mange måder hænger fast i vores biologi og i vores fysiske grundvilkår, at vi er dødelige fx. En opmærksomhed på, at det er sådan, vi er agtige.

Jeg var så heldig for nyligt at opleve sådan en stor, flot og spændende udstilling i London om mennesket, hvor alt fra kroppens mekanik til menneskets tanker og eksistentielle vilkår og religiøse søgen var sat under lup.

Det moderne menneske på kort tid har fået et hidtil uset antal af valgmuligheder

Der var så meget spændende på den udstilling, men jeg vil nøjes med at fremhæve en enkelt ting, som var meget interessant belyst, nemlig det moderne menneskes forholden sig til et nyere fænomen, nemlig at det moderne menneske på kort tid har fået et hidtil uset antal af valgmuligheder. I princippet vel et gode som måske burde gøre os fantastisk lykkelige og tilfredse, for vi kan jo tænke at netop mange valgmuligheder er det, som kan gøre os frie og hæve os ud over alle vores begrænsninger?

Men paradoksalt nok er det tilsyneladende endt med, for mange i al fald, i stedet at skabe frustration, handlingslammelse, stress og en følelse af uformåenhed.

Mange unge taler om det, og under et foredrag som jeg deltog i forleden, der handlede om kærlighedens væsen, spurgte foredragsholderen en ung tilhører om noget, som hun havde lagt mærke til, nemlig at unge mennesker nu om dage har en meget lang dating periode sammen, inden de bliver kærester, hvor de ”kun” er venner, et tidsrum, hvor de på en eller anden måde er i gang med at lære hinanden at kende, inden de rigtig bliver kærester.

Den unge kvinde ved foredraget fortalte, at det efter hendes bedste overbevisning skyldes, at der er så mange valgmuligheder, at de er nødt til at have en sikkerhed for ikke at have valgt forkert. Og den unge kvinde nævnte beskrivende i den sammenhæng bl.a. hjemmesiden, Tinder, som et billede på den her uendelige strøm af ”varedeklarationer” og valgmuligheder, som hun kaldte det, som gør det næsten umuligt at foretage et meningsfuldt valg.

Og meget kort fortalt viste undersøgelserne på udstillingen i London i samme retning, nemlig at såvel meget få valgmuligheder, som alt mange – ret mange flere end 3-7 - fører til at følelse af og en usikkerhed og utilfredshed omkring, hvorvidt man måske har valgt forkert, og tanken ligesom nager i en om, at de andre muligheder, som man var nødt til at vælge fra, måske alligevel havde været bedre.

Så måske er de mange fri valg slet ikke så fri – men det kan vi da i det mindste vælge at forholde os til.

Publiceret 21 April 2019 08:00