En anonym spørgeskemaundersøgelse viser generel tilfredshed med jobcentret, ungecentret og ydelseskontoret i Skanderborg Kommune.

En anonym spørgeskemaundersøgelse viser generel tilfredshed med jobcentret, ungecentret og ydelseskontoret i Skanderborg Kommune.

Borgerne har en god oplevelse på jobcenteret

Er både blevet bedømt i anonymt spørgeskema og i fokusgruppe

En anonym spørgeskemaundersøgelse viser generel tilfredshed med jobcentret, ungecentret og ydelseskontoret i Skanderborg Kommune.

Samme melding lyder fra et panel af borgere, som dog ønsker et mere indbydende venterum og bedre skriftlig kommunikation.

157 borgere, som har kontakt med beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune, har udfyldt den frivillige og anonyme spørgeskemaundersøgelse.

Ros fra 84 procent

84 procent svarer, at de generelt oplever er godt samarbejde med jobcentret og ungecentret. Tallet er knap 60 procent for ydelseskontorets vedkommende.

Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen er der blevet gennemført kvalitative interviews med 12 tilfældigt udvalgte borgere, der har kontakt til jobcentret, ungecentret eller ydelseskontoret.

Fokusgruppen kaldes i denne sammenhæng et borgerpanel.

Vi er selvfølgelig langt fra i mål, og der er en række punkter, hvor vi kan og skal forbedre os

Tage Nielsen (R)

"Jeg er glad for, at både den brede undersøgelse og borgerpanelet peger på, at borgerne generelt har en god oplevelse med beskæftigelsesområdet. Vi er selvfølgelig langt fra i mål, og der er en række punkter, hvor vi kan og skal forbedre os," siger formand for kultur-, sundheds- og beskæftigelsesudvalget Tage Nielsen i en pressemeddelelse fra Skanderborg Kommune.

Venligere tone ønskes

Deltagerne i borgerpanelet kunne også give skrive kommentarer i undersøgelsen.

Via spørgeskemaundersøgelsen og borgerpanelet er der også kommet mange ideer og forslag til forbedringer f.eks. en påmindelses-sms som ved lægen eller tandlægen, et mere indbydende venteområde og "en venligere tone i breve med indkaldelse til møder, hvor man skal deltage".

Siden 2018 har Skanderborg Kommune arbejdet med at forbedre den skriftlige kommunikation under overskriften 'Skriv endnu bedre breve'. Tiltaget omfatter en række workshops, som flere hundreder medarbejdere har deltaget i, konkrete skrive-vejledninger til bedre breve etc.

En arbejdsgruppe er nedsat for at se på mulige forbedringer af venteområdet og de forskellige samtalerum.

Publiceret 20 April 2019 11:30