Debat: Kollektiv trafik er ikke kun blå busser

Af
Jørgen Nørby (V)

formand Udvalg for

Regional Udvikling i Region Midtjylland

Jens Ulrik Østergaard, Ejer Bjerge stiller i sit læserbrev "Tro, håb og blå busser" en række spørgsmål omkring fremtiden for busrute 107, der indgår i det katalog over ruter, som regionen fra 2019 ikke længere har mulighed for at finansiere. Han spørger blandt andet om dette er udtryk for manglende tro på fremtiden for regionens mindre samfund.

Her må svaret være et klokkeklart tværtimod. Den nødvendige spareøvelse vi er i gang med på det regionale rutenet – de blå busser – handler netop om at sikre en bæredygtig kollektiv trafik i hele regionen. Herunder fornuftig sammenhæng mellem de kommunale ruter og de regionale, der har som hovedopgave at forbinde regionens hovedbyer henover kommunegrænserne.

Region Midtjylland bruger i 2019 66 procent af budgettet til regional udvikling til den kollektive trafik – det er steget fra under halvdelen af budgettet ved regionens dannelse, og hvis vi ikke handler nu, vil andelen fortsat stige. Det vil udhule regionens muligheder for at håndtere for eksempel forurenede grunde og understøttelse af samarbejde på kulturområdet. Derfor skal vi spare 46 millioner kroner i 2019. Det vil betyde ændringer i den nuværende dækning.

Jeg forstår sagtens, at man ærgrer sig over udsigten til at miste en transportmulighed, men det er vigtigt at understrege, at kollektiv trafik ikke kun er blå busser. Hvis vi skal sikre en regional kollektiv trafik, der er økonomisk bæredygtig, og som samtidigt løser den lovgivne opgave – at forbinde regionens hovedbyer henover kommunegrænserne – så er vi nødt til at se på det store billede.

Her viser Midttrafiks optælling af 47 afgange med busrute 107 et gennemsnit på 15 passagerer per afgang. Af dem kører 61 procent internt i Horsens Kommune og 20 procent kører internt i Skanderborg Kommune. Kun cirka to passagerer krydser i gennemsnit kommunegrænsen per afgang.

Set i sammenhæng med det sparekrav vi står overfor samt det faktum, at Skanderborg og Horsens i forvejen er forbundet af en jernbane, bliver den regionale betydning af rute 107 dermed så relativt lille, at vi desværre ikke kan forsvare den regionale finansiering af en blå bus.

Det er selvfølgelig en ringe trøst for de borgere, der er vant til og bruger den nuværende rute. Derfor er det igen vigtigt at understrege, at kollektiv trafik er meget mere og andet end det regionale rutenet. Både regionen og de 19 kommuner arbejder hele tiden på at sikre den bedst mulige kollektive trafik for de skattekroner, der nu engang er til rådighed for området. Det omfatter såvel togdrift som blå og gule busser samt muligheden for Flextrafik, der er tilgængelig overalt i regionen.

Fra Region Midtjyllands side har vi i tilfældet rute 107 opfordret de to berørte kommuner til i samarbejde med Midttrafik at finde en eventuel fælles lokal løsning, der imødekommer borgernes behov. Det, håber jeg, kan lade sig gøre. Jeg er nemlig fuldstændig enig med Jens Ulrik Østergaard, når han skriver, at kollektiv trafik er et fælles ansvar.

Publiceret 19 September 2018 14:30