Kunderne i Skanderborg gør en kæmpe indsats og fortjener anerkendelse for deres gode affaldssortering, lyder det fra Renosyd. Pressefoto

Kunderne i Skanderborg gør en kæmpe indsats og fortjener anerkendelse for deres gode affaldssortering, lyder det fra Renosyd. Pressefoto

Skanderborg er mestre i at sortere affald

Renosyds årsrapport for 2017 viser 60 procent genanvendelse

Tallene lyver ikke: Den cirkulære tankegang lever hos Renosyd og kunderne. Kunderne er blevet bedre til at sortere affald og Renosyd til at håndtere affaldet.

Det viser resultaterne fra Renosyds årsrapport for 2017 , som netop er offentliggjort.

Renosyd indsamlede i 2017 i alt 69.520 ton affald. Af den mængde er 60 procent enten genbrugt eller genanvendt som ressourcer. Tallet er steget støt gennem de senere år, og man ligger nu tæt på EU’s målsætning om, at 65 procent af husholdningsaffaldet genanvendes.

"Det er rigtig godt gået af kunderne i Skanderborg og Odder. De gør en kæmpe indsats og fortjener anerkendelse for deres gode affaldssortering," siger bestyrelsesformand Finn Sander Jensen i en pressemeddelelse fra Renosyd.

Renosyd er bevidst om, at arbejdet med at fremme den cirkulære økonomi ikke er omkostningsfrit.

"Nogle affaldstyper får vi penge for, men langt størstedelen koster det faktisk penge at komme af med. Når vi alligevel gør det, er det fordi korrekt sortering og behandling af affaldet er afgørende for, at ressourcerne kan udnyttes og indgå i ny produktion. Det er en samfundsmæssig værdiskabelse, som vi er stolte af, at Renosyd og kunderne i fællesskab bidrager til," siger næstformand Hans Hammann i pressemeddelelsen.

Samme udgift som i 2012

"Vi er samtidig stolte af at kunne tilbyde kunderne en affaldsløsning, der koster det samme for en husstand, som den gjorde i 2012, mens der jo faktisk er sket betydelige forbedringer af ressourceudnyttelsen og på servicen - for eksempel med udvidede åbningstider på genbrugspladserne," fortsætter han.

Renosyd er pt i gang med sammen med ejerkommunerne at udarbejde en affaldsplan for 2019-2022 og inddrager i den forbindelse lokale foreninger, borgere og andre interessenter for at sikre, at forsyningsvirksomheden også fremover tilbyder de bedste affaldsløsninger.

Renosyd opfordrer alle kunder til at komme med input om deres behov og udfordringer i forhold til affald på facebooksiden 'fra affald til værdi'.

Renosyds årsrapport 2017 kan downloades på www.renosyd.dk.

jesl

Publiceret 18 June 2018 06:00