Mindes Danmarks befrielse

5. maj er det 64 år siden, at danskerne i radioen kunne høre, at den tyske besættelsesmagt havde overgivet sig til den engelske øverstkommanderende Bernard Law Montgomery. Den dag markerer Hjemmeværnskompagniet i Skanderborg klokken 19.00 ved mindestenen for Henning Grønlund på Gl. Randersvej i Mallinggårdskoven. Henning Grønlund Carlsen var modstandsmand under 2. Verdenskrig og blev skudt af besættelsesmagten, da han var ude for at sabotere jernbanen 14. juli 1944. Oberstløjtnant R.D. Jens Sund holder mindetalen.

Publiceret 27 April 2009 14:34