For kulturlivets fremme

Skanderborg fik formandskabet i Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

KULTUR Under overskriften "Kulturring Østjylland – et godt sted at være" har der gennem mere end et år været et samarbejde igang mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder og Samsø – i alt 210.000 borgere - med henblik på udvikling af kulturområdet. Målgruppen for kultursamarbejdet er borgerne i de seks kommuner - og udgangspunktet er den eksisterende kultur og de potentialer, denne rummer. Nu er arbejdet så langt fremme, at den kommende Regionsbestyrelse for "Kulturring Østjylland" – udvalgsformændene på kulturområdet i de seks kommuner – kunne godkende udkastet til en samarbejdsaftale mellem de seks kommuner. Samtidig godkende Regionsbestyrelsen det endelige udkast til en egentlig kulturaftale mellem "Kulturring Østjylland" og Kulturministeriet. På mødet valgte Regionsbestyrelsen enstemmigt Skanderborg Kommunes formand for Kultur- og Borgerserviceudvalget, Jørgen Gaarde, som formand.

Baggrund

Kommunesammenlægningen har betydet nye og større kommuner. Et rigt og blomstrende kulturliv har fra mange sider været nævnt som krumtappen i forhold til opbygning af ny fælles identitet i de sammenlagte kommuner. Men uden udvikling og nye initiativer sker der ikke noget. Tankegangen er, at de seks kommuner gennem samarbejde kan inspirere og igangsætte en udviklingsproces, der kan betyde flere og bedre kulturtilbud til borgerne.

Formål

Kommunerne i kultursamarbejdet har meget tilfælles. Der er tale om mindre kommuner med smuk natur og gode muligheder for bosætning og erhverv. Aftalens formål er at generere idéer, der kan omsættes til projekter af høj faglig kvalitet, der kan fremme kommunernes udviklingsstrategier og udvikle kulturring Østjylland som et attraktivt område for bosætning og erhvervsudvikling. Det er Kulturministeriet der gennem sin strategi for kultur i hele landet har taget initiativ til dannelsen af tværkommunale netværk på kulturområdet. Med kulturaftaler ønsker ministeriet at styrke og udvikle det eksisterende kulturliv gennem kulturelle satsninger på tværs af kommunegrænser. Arbejdet er nu så langt fremme, at Regionsbestyrelsen på mødet den 27. november 2008 i Kulturhuset i Skanderborg kunne godkende det endelige udkast, der nu er tilgået Kulturministeriet. Der forventes svar fra Kulturministeriet omkring årsskiftet, og den egentlige underskrivelse af aftalen – hvor Kulturminister Carina Christensen vil være til stede - tilstræbes gennemført i første kvartal af 2009.

Publiceret 11 December 2008 14:14