Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Husk valg til Seniorrådet

Artiklens øverste billede
Seniorrådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Arkivfoto

Som de fleste sikkert både har hørt og set, er der kommune- og regionsvalg tirsdag den 16. november. Men der er ikke skrevet meget om, at der også er valg til Seniorrådet, som er et upolitisk råd, på samme dag, derfor er det meget vigtigt, at der bliver gjort opmærksom på dette valg.

Seniorrådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik, rådet har i valgperioden 2017 – 2021 arbejdet med og været i dialog med Byrådet om en række ældrepolitiske spørgsmål, og Byrådet har været lydhør og haft forståelse for de tiltag, som rådet er kommet med. Seniorrådet kan kun rådgive Byrådet, Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ensomhed blandt ældre er et markant problem, også i Skanderborg kommune. Seniorrådet tog i 2019 initiativ til, under overskriften ”Tag din nabo med”, at der etableres samarbejde for at hjælpe ensomme ældre . Godt 60 deltagere fra lokale aktivitetsråd, Ældre Sagen, Røde Kors og mange flere deltog i fire møder i Galten, Ry, Skanderborg og Hørning. Arbejdet blev desværre bremset af Covid19 pandemien, men indsatsen fortsættes i lokalområderne i 2022.

Seniorrådet har anbefalet Byrådet, at der indledes et reformarbejde, hvor alle aspekter i ældresektoren analyseres, udvikles og implementeres for at sikre en værdig pleje af de ældre og et godt og udviklende arbejdsmiljø, som kan begejstre og fastholde personalet.

Seniorrådet har i samarbejde med Handicaprådet fremsendt anbefalinger til Byrådet om at føre ”en visionær boligpolitik” med udvikling af boligområder og byer med plejecentre, der bør sikre, at der i fremtiden gives mulighed for at opføre tryghedsboliger tæt på plejecentrene for de borgere, der ikke har behov for en bolig i et plejecenter.

Seniorrådet har gennem perioden afgivet 35 høringssvar i sager behandlet af Byrådet. Det har for eksempel været vedrørende kvalitetsstandarter for hjælp til ældre og budgetter.

Seniorrådet og dets medlemmer har desuden skrevet omkring 30 læserbreve og artikler.

Så – derfor er det vigtigt, at så mange 60+ personer som muligt bakker op om Seniorrådet og afgiver deres stemme tirsdag den 16. november, og så er Seniorrådet upolitisk.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen