Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Sælg ikke idrætsfaciliteterne i Vrold

Artiklens øverste billede
Kai Frostholm, kandidat SF. Arkivfoto

Af ”Politisk budgetaftale om Skanderborg Kommunes Budget 2022-2025”, der er indgået af Forligskredsen bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten den 13. september 2021 fremgår det, at forligskredsen prioriterer, at den kommunale service skal følge med befolkningsvæksten i Skanderborg Kommune. Der skal være gode dagtilbud, skoletilbud og plejeboliger til alle. Endvidere prioriterer Forligskredsen med budgetaftalen syv spor til udvikling af Skanderborg Kommune. Udover at der afsættes historisk mange penge til de store driftsområder, har Skanderborg Kommune et af landets største anlægsbudgetter set i forhold til kommunens størrelse.

Forligskredsen er enige om, at Skanderborg Kommunes idrætsfaciliteter også skal udvikles i takt med den stigende befolkningstal. Der er mange gode forslag til udvikling af idrætsanlæg. Man har valgt at prioritere forslag med ”stor lokal opbakning og engagement” samt en høj grad af medfinansiering. Strategisporet Fælleden som idrætscenter er igangsat i tidligere års budgetaftaler, hvoraf det fremgår, at ”Skanderborg Fælled skal være centrum for idrætsaktiviteter i Skanderborg, så der skabes et unikt sportsmiljø ude og inde, og synergimulighederne omkring Skanderborg Fælled udnyttes”. I den forbindelse indgår der fortsat et salg af en del af området i Vrold.

Som kandidat til KV 2021 repræsenterende Skanderborg By må jeg gøre opmærksom på, at for at finansiere de store planer på Fælleden har Byrådet valgt at ”finde metoder for finansiering – som omfatter et salg af de tidligere benyttede idrætsfaciliter i Vrold”, som blev etableret, da Vrold Håndboldklub om sommeren spillede udendørs håndbold på banerne. Også fodbold har benyttet banerne og i øjeblikket har Skanderborg Petanque stor fornøjelse af at benyttede den af dem anlagte petanque bane.

Der er enighed om, at der i perioden prioriteres kommunegaranti, anlægs- eller driftstilskud til etablering af petanquebaner ved Campus Skanderborg. Hvad får man ud af at centralisere alle sportsgrene på Fælleden? De nuværende petanque spillere i Skanderborg spiller henholdsvis i Vrold og ved Vejdirektoratet i Højvangen. Hvorfor flere baner og hvorfor på Fælleden?

Det gælder altså for flere af projekterne, at det er en forudsætning, at der lokalt skal findes ekstern finansiering. Konkret betyder det, at der skal udvikles byggegrunde på de grønne arealer i Vrold, som skal sælges til boligbyggeri. Når projekterne er yderligere konkretiseret og afklaret omkring ekstern finansiering, genvurderes projekterne.

En lang række underskrifter fra Bytoften & Byleddets Grundejerforening, som dækker bebyggelsen ved Almuevej i Vrold har leveret indsigelse til kommunen ligesom Skanderborg Petanque har gjort det. SF må efter min mening forsøge at forhindre salg af et grønt areal i yderområdet af Skanderborg for at finansiere central placering af idræt.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen