Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Giv de ældre mere tryghed, flere kendte ansigter og faglærte

Artiklens øverste billede
Kai Frostholm er folkepensionist med mange års politisk interesse og stiller op for SF til kommunalvalget i november. Pressefoto

Levealderen stiger, og det betyder, at der bliver flere og flere ældre borgere i Danmark. Antallet af 80+ årige stiger, og allerede i 2025 vil der være over 87.000 flere 80+årige sammenlignet med 2018.

Det store ældreboom, vi har talt om i årtier, er her nu – og den er allerede helt gal. I Skanderborg Kommune er den procentvis stigning i antallet af 65+årige mellem 2011 og 2021 hele 45%.

Desværre er ressourcerne i ældreplejen ikke fulgt med. Det betyder blandt andet, at ældre og deres pårørende oplever ældreplejen som utryg, fordi der blandt andet mangler faglighed, genkendelighed og kontinuitet i det hold af medarbejdere, der kommer i hjemmet. I dag oplever ældre borgere, der modtager praktisk og personlig hjælp i hjemmet, at der kommer over 40 forskellige personer for at yde hjælp i form af pleje, omsorg, madudbringning, tøjvask mm.

Det er urimeligt at oprette et A-hold og et B-hold i ældreplejen. Det gør ældre borgere utrygge, og det er samtidig også dårlige betingelser for ordentlig og optimale pleje

Kai Frostholm, byrådskandidat (SF)

I Skanderborg er der tiltagende debat om indførelse af ”Private plejehjem”. Borgerlige partier ønsker at ”konkurrenceudsætte ældreplejen”, som de betegner det. For kommunen vil udgiften blive den samme som til de offentlige plejehjem, men tilhængerne af private plejehjem fremhæver, at man dér får mulighed for selv at vælge, hvad man vil have af ydelser i det daglige – blot den ældre selv vil betale for det. Det betyder, at den borger, der har pengepungen i orden, kan få en ”betydelig bedre oplevelse” end den ikke så pengestærke borger vil kunne betale sig til.

Det er SF imod og jeg synes, det er urimeligt at oprette et A-hold og et B-hold i ældreplejen. Det gør ældre borgere utrygge, og det er samtidig også dårlige betingelser for ordentlig og optimale pleje. Som det er nu i de offentlige plejehjem har de ansatte hverken mulighed eller tid til at lære den ældre at kende, så de kan observere borgeren tilstrækkeligt i forhold til trivsel, sygdom mm.

I sidste uge kom så lukningen af en privat hjemmepleje ordning i Aarhus Kommune, hvor kommunen nu står med aben.

Det kan vi gøre bedre. Ældre skal ikke leve med den utryghed. De skal have den hjælp, støtte og behandling de har brug for. Derfor skal vi give ældreplejen et løft, så der i de ældres sidste leveår er tid til pleje og omsorg fra mennesker, som borgerne kender, og som kender borgeren.

Kommunal indsats for at øge rekruttering af SOSU medarbejdere skal øges. I takt med at der bliver flere ældre, vil efterspørgslen af SOSU-uddannede stige. Allerede i dag bliver næsten 37% af opslåede stillinger til SOSU assistenter ikke besat. Vi vil derfor forslå at styrke rekrutteringen gennem:

1: Udvikling og udbredelse af en ungdomsuddannelse på sundhedsområdet.

2: Flere voksenlærlinge på social- og sundhedsområdet.

3: Bedre støtte og hjælp i praktikken, så de unge studerende ikke falder fra pga. det praksischok, som flere oplever.

Læs også

Del artiklen