Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Giv os en værdig ældrepleje

Artiklens øverste billede
Nye tal fra FOA dokumenterer, at der bliver massiv mangel på SOSU-uddannet personale i Skanderborg Kommune og resten af Østjylland i fremtiden. Alligevel mener debattøren, at det ikke er et problem at skaffe medarbejdere. Arkivfoto

Det er jeres opgave som folkevalgte politikere at løse problemet, så vi får en ordentlig og værdig hjemmepleje i kommunen!

Forud for kommunalvalget i 2017 gjorde jeg direkte overfor flere byrådsmedlemmer og også via pressen opmærksom på, at den kommunale hjemmehjælp i Skanderborg kommune ikke var i orden og helt uværdig.

Min afdøde hustru, der var visiteret til daglig hjælp til personlig pleje og 1 gang ugentlig opsortering af piller, havde i løbet af 30 dage besøg af 25 forskellige hjemmehjælpere og 4 forskellige sygeplejersker. Byrådsmedlemmer fra både rød og blå blok kendte ikke til problemet og ældrerådschef og områdeleder kom med diverse søforklaringer.

Når der tages hensyn til ferie og sygdom, skal det være sådan, at det 8 ud af 10 gange er den samme sygeplejerske og hjemmehjælper, der kommer ud til den borger, der er visiteret til hjælp. På den måde kan det også bedst vurderes om der fremadrettet er brug for mere eller mindre hjælp.

Vi står nu overfor et nyt kommunalt valg og det må derfor være på sin plads, at vi som skattebetalende borgere i kommunen får oplysning om, hvordan det nu står til med den kommunale hjemmehjælp i kommunen.

Johan Andersen, Anebjerggårdsvej 7, 8660 Skanderborg

Vi står nu overfor et nyt kommunalt valg og det må derfor være på sin plads, at vi som skattebetalende borgere i kommunen får oplysning om, hvordan det nu står til med den kommunale hjemmehjælp i kommunen. Byrådsmedlemmerne kan nu ikke dække sig under, at de ikke kender problemet. En løs udtalelse fra socialudvalget, ældrerådschefen eller områdeleder om, at det går bedre er ikke tilstrækkeligt. Vi må have faktatal frem i offentligheden opgjort på månedsbasis, så vi ved selvsyn selv kan vurdere udviklingen på området. Tallene kendes sikkert allerede internt af byrådsmedlemmerne.

De tal opgjort på månedsbasis vi skal have frem i offentligheden er: Hvor mange borgere er visiteret til hjælp af sygeplejersker og hjemmehjælpere i hvert distrikt, hvor mange visitationer drejer det sig om i hvert distrikt for sygeplejersker og hjemmehjælpere, hvor mange af dem er udført af egne medarbejdere, hvor mange af tilkaldte vikarer og hvor mange heraf, der kunne være udført af egne sygdomsramte medarbejdere. Ligeledes oplysning om, hvor mange borgere i hvert distrikt, der oplever, at det 8 ud af 10 gange, er den samme person, som kommer for at hjælpe.

Argumentet om, at det er personlige oplysninger, der ikke kan offentliggøres, og at det vil gå ud over de visiterede borgere, hvis sygeplejersker og hjemmehjælpere skal bruge tid på disse tal, dur ikke. Der er ikke tale om oplysninger om enkelt personer, og en dygtig medarbejder i kommunens økonomiafdeling vil med lethed kunne trække de anførte tal ud af registreringer om visiterede borgere, tildelte visiteringer og hjælpere og sætte dem op i et let overskueligt skema.

Personligt tror jeg ikke, at den kommunale hjemmehjælp er blevet bedre. Det baserer jeg bl.a. på ugentlige stillingsopslag fra kommunen gennem lang tid og også på, at lokale vikarbureauer på Facebook søger medarbejdere på området.

I 2017 var det ikke noget problem at skaffe vikarer, og det tror jeg heller ikke, det er i dag. Argumentet om, at byrådet ikke kan skaffe medarbejdere, dur ikke. Medarbejderne er der. Det er alene et spørgsmål om rigtige områdeledere, arbejdsvilkår og løn. Det er jeres opgave som folkevalgte politikere at løse problemet, så vi får en ordentlig og værdig hjemmepleje i kommunen.

Hvordan vil I som nye byrådskandidater løse problemet med hjemmeplejen i kommunen? Det må vi have besked på, inden vi skal afgive vores stemme ved valget til november.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.Læs også

Del artiklen