Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Begrundelse for valg af sydlig linjeføring strider imod konklusionerne

Artiklens øverste billede
Debatten om Rute26 ruller videre. Foto: Wulff

Vi har længe efterlyst saglige begrundelser for valg af den sydlige linjeføring. Jeg har i løbet af den seneste uge hørt/læst at trafikordførerne Kristian Pihl Lorentzen (V) og Thomas Jensen (A) udtale at den sydlige linjeføring er valgt, da det er den som tilgodeser flest borgere.

Hvis det var sagligt faktuelt rigtigt, kunne det være et godt argument for den sydlige linjeføring. Men nu forholder det sig jo sådan, at VVM-undersøgelsen klart konkluderer at støjbelastede boliger med støj større end 58 db er 501 ved linjeføring nord mod 554 ved linjeføring syd, mens stærkt støjbelastede boliger med større end 68 db er 62 ved begge linjeføringer. Visuelt konkluderer rapporten. Der er generelt vid udsigt mod syd og omkring Lading Sø mod syd og sydøst. Her vil et vejanlæg markere sig særligt tydeligt i landskabet. Nord for Fajstrup og Lading er der spredte indblik og udsigter mellem skovarealer, hegn og bebyggelser.

Her vil de visuelle konsekvenser af et vejanlæg være mere begrænset. Alle linjeføringsforslag medfører landskabelige påvirkninger, men de vurderes at være mest omfattende ved etablering af linjeføring Syd. Ovennævnte viser tydeligt, at hvis der skal tilgodeses flest borgere er det både ud fra støjmæssige og visuelle argumenter den nordlige linjeføring som der skal vælges fremfor den sydlige.

Hvad er der sket siden VVM-rapporten i 2012, som bør påvirke beslutningen nu? Der er opført biogasanlæg ved Fuglsangsgård som bevirker 50 daglige lastbiler til biogasanlægget.

Hvis man ønsker at få reduceret støjen i byerne Fajstrup og Lading, vil det være vigtigt at få de formodede daglige 50 lastbiler til biogasanlægget uden om byerne, hvilket kun den nordlige linjeføring giver mulighed for, hvis der ved den nordlige linjeføringen laves afkørsel ved Fuglsangvej. Ud fra udtalelserne fra trafikordførerne hos Venstre og Socialdemokratiet, må vi desværre konstatere at de ikke ligger vægt på natur og kulturarvsværdierne som vil gå tabt ved den sydlige linjeføring.

Men da der hos begge partier er en officiel politik, hvor der også skal tages højde for disse områder, håber jeg at Deres miljø- og kultur ordfører kommer på banen, og får taget de naturmæssige og kulturarvs mæssige værdier med i den samlede vurdering, så vi kan få lavet en ny VVM-undersøgelse af alle de foreslåede linjeføringer ud fra de nye forhold, og så vælge den løsning som tilgodeser både beboerne i området, naturen og kulturarvs værdierne.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen