Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Friplejehjem vil forringe vilkårene for de ældre på de kommunale plejecentre

Artiklens øverste billede
Indtil nu har eneste erfaring med friplejehjem i Skanderborg Kommune været byrøddernes forsøg på at sælge Plejecenter Søndervang i Låsby som friplejehjem. Nu ser det ud til, at politikerne er klar til at give grønt lys til opførelsen af friplejehjem i kommunen. Arkivfoto

debat I Skanderborg kommune er der i øjeblikket drøftelser om kommunen skal have friplejehjem. Nogle får det til at lyde som forbedringer og bedre valgmuligheder, og det tror jeg ikke helt er tilfældet.

Er der mangel på plejehjemspladser i Skanderborg kommune ? Nej, kommunen kan løfte de krav der lovgivningsmæssigt stilles. Lever vore kommunale plejehjem ikke op til de krav og forventninger der er for ophold i den sidste tid af en levealder? Det gør de faktisk på meget visionær vis, hvis man sætter sig ind i den PLEJEBOLIGPLAN det tidligere socialudvalg og byråd vedtog, og som der arbejdes efter i dag.

Friplejehjem placerer sig jo efter hvor det er økonomisk er mest profitabelt. Den udbygningsplan som PLEJEBOLIGPLANEN arbejder efter, er med placering i vore centerbyer tæt ved ældreboliger – det såkaldte nærhedsprincip – så de ældre borgere har let adgang til 'det nære sundhedsvæsen', som der er større og større behov for med de tidlige udskrivninger fra sygehusene vi ser i dag.

Der bliver altid i dialogen om plejecentre efterlyst, at vore plejecentre skal være så nær ved hvor borgerne har levet deres liv, så forbindelsen til bekendte og pårørende er intakt. Det kan PLEJEBOLIGPLANEN leve op til og det er friplejehjemmene vist lige glade med.

Vi taler meget om, at vore plejecentre ikke skal være et sted, hvor man placeres og afventer livets afslutning. Det skal være et sted, hvor der er liv og værdighed i livets afslutning. Plejeboligplanen arbejder visionært efter, at vore plejecentre skal være et sted, hvor det omkringliggende samfund er en del af, præcis som vi har set i Ry. Det er der ikke taget hensyn til på friplejehjem. Friplejehjem og boliger, hvor de ældre skal have en god dagligdag, men måske ikke med det borgerinddragende element. Det er der ikke penge til.

De største udfordringer vi har lige nu i ældreplejesektoren, er mangel på kvalificeret personale. Beboerne på vore plejecentre bliver 'tungere og tunge' og cirka 80 procent af dem er demente. Vi skal huske, at en kommune har plejeforpligtigelserne, uanset hvor svær opgaven er, hvor et friplejehjem har sætte grænser for hvor 'tunge' beboere de vil have, det kan i yderste konsekvens jo betyde, at de ringeste og dyreste ældre borgere skal være på det kommunale plejehjem, og det kan betyde det dårligste ophold. Er det acceptabelt? Jeg kan heller ikke forstå, at når kommunale plejecentre og hjemmeplejen har mangel på kvalificerede medarbejdere, at så skal vi bygge plejecentre til borgere uden for kommunen, det vil vanskeliggøre opgaven med mangel på medarbejdere til kommunens egne ældre.

Når der bygges friplejehjem, gør det planlægningsopgaven sværere for kommunen, og vi kan få stor risiko for tomme plejeboliger om nogle år og får det, som kaldes 'tomgangsleje'. Betaler vi husleje til tomme boliger, skal den husleje tages fra de midler som ældreområdet skal finansieres af. Det kan friplejehjemmene smyge sig helt uden om.

Jeg er med mit 12 årige arbejde i seniorrådet for ældrevilkår helt af den overbevisning, at friplejehjem vil overordnet være til skade for udviklingen på de kommunale plejehjem. Jeg vil gerne opfordre vores byråd til at sættes sig ind i visionen i Plejeboligplanen, den vil give vore ældre en velfortjent og værdig afslutning på livet.

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen