Borgere i Skanderborg Kommune skal sortere affaldet i endnu højere grad i fremtiden. Pressefoto

Borgere i Skanderborg Kommune skal sortere affaldet i endnu højere grad i fremtiden. Pressefoto

Affaldssorteringen bliver grønnere: Klar med 10 skraldespande i 2023

16. juni 2020 blev der indgået en politisk aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen blev indgået mellem Regeringen og Venstre, Radikale, Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Den politiske aftale indeholder en ny vision for en grønnere affaldssektor, der går mod mere bæredygtighed og cirkulær økonomi.

"Det er en ambitiøs vision, som vi bakker op om," siger Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd.

Ifølge hende flugter det med deres arbejde i blandt andet Skanderborg Kommune, hvor de, sammen med kunderne de sidste mange år, har arbejdet på at gøre affald til værdi.

10 affaldsfraktioner

I dag indsamler Renosyd restaffald, pap, papir, plast, metal og glas ved husstanden. For et parcelhus indsamles det i tre spande. Fra 2023 skal der desuden indsamles madaffald. Det er besluttet i den seneste Affaldsplan for Renosyd.

I den politiske aftale er der stillet krav om yderligere indsamling af tekstiler, drikke-og fødevarekartonner og farligt affald. Det er også et krav, at glas, plastik og metal ikke fremover må indsamles i ét rum i beholderen, som vi gør det i dag i Skanderborg og Odder Kommuner.

Aftalen lægger op til, at der maksimalt skal være to-fire spanden ved et almindeligt parcelhus.

Mere genanvendelse

Kommunerne skal stille krav om genanvendelse af 60 procent af plastaffaldet. Det opfylder Renosyd allerede for flere fraktioner. Men det er også plasttyper, hvor industrien ikke kan leve op til det krav, når de skal modtage plasten fra os. Det skyldes f.eks. at noget emballageplast ikke er produceret, så det kan genanvendes.

I den politiske aftale, bliver det omtalt, at der er et arbejde igang i plastindustrien med henblik på at reducere antallet af plastikemballager til 3-5 typer, samt fremme anvendelsen af emballage, der nemt kan skille ad og genanvendes. Men der er ikke i den politiske aftale stillet krav til industrien.

Virksomheder kan vælge vores indsamlingsordninger

Som lovgivningen er i dag, kan de mindre virksomheder, der har affald, som ligner husholdningernes, f.eks. papir, pap og emballage ikke få det hentet af Renosyd. Det bliver lavet om, så virksomhederne kan vælge at bruge Renosyds indsamlingsløsninger, hvis de ønsker det. Det har længe været et ønske fra de lokale virksomheder, der gerne vil have en spand til f.eks. papir og pap.

Affaldsenergianlægget i Skanderborg

Forbrændingskapaciteten på de danske forbrændingsanlæg skal reduceres, så det svarer til den danske mængde restaffald. Af den politiske aftale fremgår det, at der skal reduceres ca. 30% forbrændingskapacitet frem mod 2030. Hvilke anlæg der skal lukke, er uvist. Det skal Renosyd og de andre affaldsselskaber nu i samarbejde med Kommunernes Landsforening finde en model for.

Det er i aftalen fastsat, at det er de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg, der skal lukke. Restaffald skal fordeles mellem de anlæg, der bliver tilbage.

Publiceret 25 June 2020 09:46