Projektet ”Digital Days” er finansieret af EU's uddannelsesprogram, Erasmus+, og løber over to skoleår. Senere i år skal seks andre elever fra samme klasse besøge et gymnasium i Nordnorge og næste år går turen til byen Maaseik i Belgien. Projektet sluttes af med en uge i Danmark i maj 2021, hvor Skanderborg Gymnasium er vært. Privatfoto

Projektet ”Digital Days” er finansieret af EU's uddannelsesprogram, Erasmus+, og løber over to skoleår. Senere i år skal seks andre elever fra samme klasse besøge et gymnasium i Nordnorge og næste år går turen til byen Maaseik i Belgien. Projektet sluttes af med en uge i Danmark i maj 2021, hvor Skanderborg Gymnasium er vært. Privatfoto

Skanderborg Gymnasium møder digitaliseringen i Växjö

Seks nysgerrige og spændte elever fra Skanderborg Gymnasium drog afsted mod byen Växjö i Småland i Sverige

SKANDERBORG Mandag formiddag 27. januar drog seks nysgerrige og spændte elever fra Skanderborg Gymnasium sammen med to lærere afsted mod byen Växjö i Småland i Sverige. Med sig havde de en håndfuld sommerfugle i maven, solidt regntøj og deres egne velforberedte fremlæggelser om digitalisering blandt unge mennesker.

Eleverne lærer desuden noget om de to andre lande, Norge og Belgien, når de er sammen - både fagligt og socialt. Privatfoto

Eleverne lærer desuden noget om de to andre lande, Norge og Belgien, når de er sammen - både fagligt og socialt. Privatfoto

To-årigt projekt

Besøget i Växjö er første del af et toårigt projekt blandt fire skoler i Europa - med den overordnede overskrift ”Digital Days”. Denne del af projektet handler om brugen af sociale medier, og derfor har alle fire skoler på forhånd arbejdet med sociale medier i forskellige fag. Blandt andet har de lavet undersøgelser om sociale medier blandt flere generationer, de har diskuteret fordele og ulemper ved sociale medier, og de fleste har gennemgået en digital detox med op til to dage uden sociale medier.

Digitale børnehavebørn

Deres viden og erfaringer bliver nu diskuteret i et lyst klasselokale på tredje sal på Växjös tekniske gymnasium, Teknikum. Her undervises en særlig klasse, der forbereder sig på at undervise børnehavebørn i digitalisering og begyndende programmering. De svenske elever har samme alder som de danske, men deres uddannelse er mere praktisk orienteret. Sideløbende med pædagogik lærer de om, hvordan digitalisering kan leges ind som en naturlig del af dagligdagen i en børnehave. Et eksempel er et Duplo tog, der kan programmeres via en app og dermed bygger bro mellem den fysiske og den digitale leg. Som Tobias Christensen fra 1e siger: ”Jeg har lært noget ved at se, hvordan den svenske skole håndterer digitalisering på en helt anden måde, end vi gør. De er langt mere fremme, og det er sjovt at se, hvordan programmering kan læres gennem leg”.

Udfordringer på svensk jord. Privatfoto

Udfordringer på svensk jord. Privatfoto

Udover digitalisering oplever de danske elever også kulturmøder. For selv om Sverige som vores naboland på mange måder minder om Danmark – og selv om vintervejret i Växjö er lige så kedeligt som i Østjylland - finder man også forskelle. Ikke mindst når man er indkvarteret hjemme hos svenske elever, hvilket alle elever i projektet var. Privatfoto

Udover digitalisering oplever de danske elever også kulturmøder. For selv om Sverige som vores naboland på mange måder minder om Danmark – og selv om vintervejret i Växjö er lige så kedeligt som i Østjylland - finder man også forskelle. Ikke mindst når man er indkvarteret hjemme hos svenske elever, hvilket alle elever i projektet var. Privatfoto

Publiceret 03 February 2020 14:00