Et forslag om, at der fremadrettet skal være mininium to spor i udskolingen på kommunens folkeskoler, har fået Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer til at fare i blækhuset. Arkivfoto

Et forslag om, at der fremadrettet skal være mininium to spor i udskolingen på kommunens folkeskoler, har fået Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer til at fare i blækhuset. Arkivfoto

Debat: Dansk Folkeparti siger nej

Af
Martin Frausing-Poulsen

Kjeld Jensen og John Haarup Laursen

Dansk Folkeparti

medlemmer af Skanderborg byråd

Debat Når Skanderborg Kommunes Undervisning- og børneudvalg i den nærmeste fremtid begynder at kigge på hele skolestrukturen og landsbyordningerne i Skanderborg kommune, så er der en meget klar udmelding fra DF´s byrådsgruppe: "Vi vil ikke være med til at nedlægge overbygningen på de skoler, hvor der kun er ét spor."

Det er vigtigt, at der er et udbud af skoler, som er forskellige, så det er muligt at vælge den skole i kommunen, der passer til det enkelte barn og dets behov, og det ønsker vi i DF skal bevares.

Vi er heller ikke i tvivl om, at skolerne nok skal ansætte lærere, der har de nødvendige kompetencer, for det gør man i dag, hvilket kan ses på de karakterer, man pt. opnår på de mindre skoler.

I DF er vi endda så langt, at vi ønsker, at flere af vore skoler fremadrettet får en udskoling, og her retter vi blikket på Gl. Rye skole, som faktisk har et elevgrundlag, som gør, at man sagtens kan placere en udskolings-afdeling der.

Hvis det fastholdes, at der fremadrettet skal være min. to spor i udskolingen, så vil det kunne lade sig gøre ved at ændre nogle af skoledistrikterne, vil det være muligt at etablere to spor på de mindre skoler. Ved at rykke lidt rundt på skoledistrikterne, vil det også kunne give lidt mere plads på nogle af de skoler, der er hårdt ramt af kapacitetsproblemer.

I Skanderborg kommune ønsker vi, at der sker en udvikling i landsbyerne, men netop ved at lukke udskolingsklasserne på de mindre skoler vil det betyde en affolkning af landsbyerne, for der er borgere, der bosætter sig efter, hvor netop den skole er, som de ønsker deres barn skal gå på.

Også det lokale foreningsliv vil blive bragt i fare, for rigtig mange foreninger benytter netop årgange i 7., 8. og 9. klasserne til at være ungetrænere, men det vil også blive et problem, da de vil få øget rejsetid til og fra skole - og dermed mindre fritid.

Nu går arbejdet så i gang, og vi i DF er rigtig glade for at vi har fået plads i den følgegruppe, der er blevet nedsat, men vore byrådskollegaer til højre og venstre i byrådssalen, skal ikke være i tvivl om, hvor de har DF i denne sag.

Publiceret 28 November 2019 13:00