Coop er klar med et byggeprojekt på Kvicklygrunden i Skanderborg. Siger politikerne ja til projektet, sendes projektet ud i høring i begyndelsen af 2020. Foto:

Coop er klar med et byggeprojekt på Kvicklygrunden i Skanderborg. Siger politikerne ja til projektet, sendes projektet ud i høring i begyndelsen af 2020. Foto: Casper Dalhoff

I støbeskeen:

11 etagers højhus på Kvickly-grunden

Coop har nye byggeplaner på den grund i Adelgade, hvor den nu lukkede Kvickly lå. Et af elementerne er et højhus på 37 meter

Af
Maria Dalhoff

JP Aarhus

Et højhus på maks. 37 meter og en række nye boligkarréer med plads til i alt 40 lejligheder er blandt detailhandelskoncernen Coops nye planer på den tidligere Kvickly-grund på Adelgade 134-138 i Skanderborg.

Coop har i flere år arbejdet med forskellige forslag til byggeri på grunden, som koncernen har ejet siden begyndelsen af 1970’ern. For et par år siden blev boligbyggeplanerne droppet på grund af manglende interesse fra investorer, men nu har koncernen indsendt et nyt oplæg til Skanderborg Kommune.

Coop vil ikke i detaljer med planerne, før sagen er kommet længere hen i forløbet.

"Men sigtet er at bygge et område med både attraktive lejligheder og detailbutikker, der passer til Skanderborgs bymidte," siger Flemming Møller Hansen, ejendomschef i Coop.

Koncernen har entreret med Laban Arkitekter A/S i Silkeborg om at tegne et nyt projekt.

Det er indsendt til Skanderborg Kommune i slutningen af oktober, og ifølge oplægget lever planen om et højhus på grunden fortsat.

Højhus og 40 boliger

Laban Arkitekter foreslår et højhus på 11 etager inklusive stueplan ud mod Adelgade med en bolig pr. etage i de øverste etager, og dermed holder højhuset sig under de 37 meter, som er anbefalet i miljøvurderingen til kommuneplanen, skriver arkitekterne.

Planerne indeholder i alt 5.500 kvm bolig til 40 lejligheder og med ca. 500 kvm erhverv/butik/offentlige formål ud over ca. 1.200 kvm til en anden butik, som muligvis bliver en dagligvarebutik, men det er endnu ikke afklaret.

Alle boliger har altaner eller tagterrasser, som bliver begrønnet. Arkitekterne arbejder derudover med mindst en fælles tagterrasse for bebyggelsen.

Torv mod søen

Det fremgår af det seneste oplæg, at Skanderborg Kommune og Coop har haft flere forslag til udvikling af området til debat.

Mod søbredden ved Skanderborg Sø er det i det seneste oplæg planen, at der etableres et nyt torv.

"Projektet er holdt inden for den søbeskyttelseslinje, der er gennemgået med kommunen (den nuværende fadacelinje, red.). Mod det nye torv mod søen har vi dog enkelte elementer, der skyder sig ud over denne linjeføring, men det er baseret på, at det er i tilknytning til blandt andet de nederste etager, som er tiltænkt publikumsvenlig/offentlig brug," skriver arkitekterne, som også foreslår, at der på terrænet mod søen kan være kanoudlejning.

Behandles i december

Afdelingen for Kultur, Borgere og Planlægning i Skanderborg Kommune er i gang med at gennemgå oplægget, som efter planen skal forelægges kommunens økonomiudvalg i december.

Hvis politikerne her siger ok til det fremlagte byggeprojekt, der kræver både en lokalplansændring og et tillæg til den gældende kommuneplan, vil der efterfølgende blive iværksat en offentlig høring i begyndelsen af 2020.

I forhold til bestemmelserne i kommuneplanen for området kræver det fremlagte byggeri et kommuneplantillæg, da Coop landt andet foreslår et byggeri i seks etager mod søbredden, mens kommuneplanen foreskriver, at etagehøjden skal nedtrappes til to etager mod søbredden.

"I øjeblikket er vi i gang med den interne screening, så der ligger endnu ikke en administrativ anbefaling. Vi forventer, at sagen går frem til politisk drøftelse af, om sagen er klar til tidlig dialog med borgerne på møderne i december," siger byplanlægger Inger Espersen fra Kultur, Borgere og Planlægning, Skanderborg Kommune.

Området skal styrkes

I 'Politik for Skanderborg Midtby' er det politisk vedtaget, at området ved den tidligere Kvickly skal styrkes:

"En ny høj bebyggelse vil for eksempel give området et hotspot og gøre ankomsten til midtbyen fra nord mere entydig og bymæssig. Ved en omdannelse af Kvickly-området bør områdets dagligvaretilbud opretholdes, fordi dagligvareindkøb ofte er anledningen til mange handlendes videre shoppingtur. Parkeringsmulighederne bør derfor opretholdes, men visuelt fylde mindre. Ved at skabe parkeringsmuligheder i parkeringskældre vil der samtidig kunne skabes mulighed for, at en større del af området kan indrettes som offentligt rekreativt område ned mod søen."

Ifølge forslaget fra Coop skal der være parkeringspladser på det eksisterende p-område på grunden og under de nye boligblokke.

Kommuneplanen for området giver mulighed for et højhus i op til 14 etager med en maksimal højde på 51 meter. Derudover må der maksimalt bygges i syv etager. Fra Adelgade skal der være minimum 20 meters åbent udkig til Skanderborg Sø langs matriklen.

Publiceret 26 November 2019 08:00