Blandt de nedlagte stillinger er pårørendevejlederfunktionen, der har tilbudt individuelle samtaler og rådgivning af pårørende til alvorligt syge eller demente. Genrefoto

Blandt de nedlagte stillinger er pårørendevejlederfunktionen, der har tilbudt individuelle samtaler og rådgivning af pårørende til alvorligt syge eller demente. Genrefoto ipopba - stock.adobe.com

Nu hugger sparekniven til:

6 stillinger skæres bort

Væsentlige serviceforringelser er på vej i Skaderborg Kommunes administration, der skal spare 16 mio. kr. frem til 2023

Af
Grethe Bo Madsen

Budget2020 Det var ikke for sjov, byrødderne kaldte næste års budget for værre end en tandudtrækning uden bedøvelse.

Kommunens administration skal spare 2,5 mio kr. på budgettet til næste år og samlet set 16 mio. kr. frem til 2023, og nu har direktionen besluttet, hvordan besparelserne i 2020 skal gennemføres.

Det kommer til at koste hoveder. Helt præcist nedlægges seks stillinger: En økonomikonsulent i Budget og Analyse, en konsulent i Beskæftigelse og Sundhed, to stillinger i Teknik og Miljø, en stilling i Børn og Unge samt pårørendevejlederstillingen i Ældre og Handicap.

Samtidig sker der besparelser over en bred palet i administrationen og sammen med nedlæggelsen af de seks stillinger betyder det et generelt fald i administrationens serviceniveau.

Fald i serviceniveauet

Blandt andet må der forventes længere ventetider på sagsbehandling, der vil blive udarbejdet færre lokalplaner, og at det bliver sværere at gennemføre projekter, der kræver komuneplantillæg.

Desuden vil drift og vedligeholdelse af kommunens arealer og bygninger bliver ramt. Der vil også være opgaver, som ikke længere kan løses af interne ressourcer, men i stedet må løses af eksterne konsulenter - forudsat at der findes midler til det.

Økonomiudvalget blev i sidste uge orienteret om direktionens beslutning og tog den til efterretning, dog ikke uden sværdslag.

"Det er konsekvensen af det, vi har besluttet i budgettet. Vi er blevet enige om at give direktionen den opgave at finde ud af, hvordan vi sparer 16 mio. kr. over de næste fire år. Det er ikke en sjov opgave, og det er vitale snit, der her bliver taget af budgettet. Det vi nu har fået er en orientering om, hvordan direktionen vil udmønte den besparelse. Det har vi taget til efterretning," siger borgmester Frands Fischer (S), der ikke lægger skjul på, at orienteringen fik bølgerne til at gå højt på udvalgsmødet.

"Og det her er kun starten. Det trapper jo op. I 2021 skal der spares yderligere 3 mio. kr., i 2022 4,5 mio. kr. og i 2023 6 mio. kr."

Seniorrådet tager afstand

Især nedlæggelsen af pårørendevejlederfunktionen, der har givet pårørende til personer med langvarig sygdom mulighed på vejledning og individuelle samtaler, har mødt kraftig kritik fra Seniorrådet.

"Seniorrådet tager skarp afstand fra denne administrative beslutning, som helt urimeligt vil ramme ned blandt de ældste syge og især deres pårørende. Det er i dag velkendt, at de pårørende til demente og andre syge borgere dammes meget hårdt og har brug for hjælp," skriver rådet i notat til borgmesteren.

Publiceret 25 November 2019 16:00