Det anslås, at der er cirka 470 ensomme ældre i Skanderborg Kommune. Genrefoto

Det anslås, at der er cirka 470 ensomme ældre i Skanderborg Kommune. Genrefoto

Seniorrådet sætter fokus på de ensomme ældre i kommunen

26. september er der på Fælleden debat om ensomhed

Ældre Seniorrådet har besluttet at sætte fokus på problemet med ensomhed blandt især de svage ældre. Derfor tager Seniorrådet nu skridt til at få problemet kulegravet og belyst. Det sker ved et møde 26. november på Fælleden.

"Det billede, der har tegnet sig gennem længere tid viser, at vi har et væsentligt problem med mange ensomme ældre. Det skal vi tage alvorligt og gøre noget ved. Vi har inviteret en række repræsentanter fra foreninger og frivillige, der har kontakt til ældre og via deres forskellige aktiviteter og arbejder tæt på de ældre borgere, der har brug for hjælp og dermed har størst konkret viden om ensomheden blandt de svage ældre. Hjælp fra dem, der ved noget," lyder det fra Karl-Erik Jørgensen og Kristian Skovhus, henholdsvis næstformand og formand for Seniorrådet i Skanderborg Kommune.

Kulegravning af problemer

De repræsentanter der, gennem gruppearbejde, er inviteret til at kulegrave problemerne, kommer fra aktivitetsrådene i plejedistrikterne, Handikaprådet, Ældre Sagen, Røde Kors, Faglige Seniorer, Socialudvalget, Integrationsrådet, Frivillighedskoordinatoren, Vågetjenesten, kommunens opsøgende medarbejder, Besøgs- og Hjælpetjenesten mfl.

Seniorrådet vil sammen med disse repræsentanter arbejde på at afdække og beskrive omfanget af ensomhed blandt især de svage ældre, der af den ene eller anden grund ikke tager initiativ eller har styrken til selv at opsøge kontakt med andre, men som gerne vil og derfor har brug for hjælp.

Ensomhed blandt ældre er til debat mange steder. Men, det er et paradoks, lyder det fra Seniorrådet, at de skiftende regeringer tildeler kommunerne flere penge til ældre, og at kommunerne mange steder derefter prioriterer dem til andre formål.

Med finanslovsaftalen for 2019 var der enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre, skal styrkes. Kommunalbestyrelserne blev forpligtiget til i værdighedspolitikken at beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed.

I fortsættelse heraf har Regeringen og KL i september i år aftalt, at der nu afsættes 100 mio kr. til at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed og tab af livsmod. Skanderborg kommune er tildelt 1,3 mio kr. til at løse denne opgave. De penge må og skal komme ensomme ældre til gode, lyder det fra Seniorrådet.

cns

Publiceret 25 November 2019 14:00