Hvis politikerne udskyder byggeriet af den nye skole i Hørning, er der ingen grund til at flytte Columbusskolen, mener Poul Johansen (DF). Pressefoto

Hvis politikerne udskyder byggeriet af den nye skole i Hørning, er der ingen grund til at flytte Columbusskolen, mener Poul Johansen (DF). Pressefoto

Columbusskolen kan blive i Skovby,hvis der er politisk vilje

Udskyd den nye skole, så er der ingen grund til at flytte Columbusskolen, mener Poul Johansen (DF)

Poul Johansen (DF), Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

debat Dette års budgetforhandlinger har i kommunerne landet over været hektiske på grund af folketingsvalget op til sommerferien. Det var også tilfældet i Skanderborg Kommune. I opløbet til en aftale kom Columbusskolens bygninger pludselig i spil, da man manglede anlægsmidler til en børnehave i Skovby. Det er efter min mening en klar fejl.

En børnehave skal bygges som en børnehave og ikke en specialskole. Med de krav, vi stiller til personalet og til vores børns udvikling, er det nødvendigt, at de ydre rammer er bygget til formålet.

Columbusskolen er skole for nogle elever, der har udfordringer nok i deres hverdag - dem skal man ikke flytte rundt med. Det kan også frygtes, at hvis der skabes usikkerhed om skolens placering og drift, kan det blive svært at fastholde det personale med en betydelig specialviden, man har i dag. Og alle institutioner behøver vel ikke absolut at skulle placeres i Skanderborg By?

En enkel løsning

Løsningen på budgetproblemet kunne være, at man udskyder den nye skole i Hørning i to år.

Det ville give luft i anlægsbudgettet til at bygge en ny børnehave i Skovby, lade Columbusskolen blive, hvor den er, og måske også give midler til at gøre noget ved de helt horrible lokale forhold, som børnehaverne i Gl. Rye, Veng og Stjær lider under.

Skolerne i Hørning kan godt bære det forventede elevtal, og så kan man passende bruge tiden på at diskutere, om det ikke var bedre at udbygge Højboskolen, så man stadig har skole, hal og andre sportsfaciliteter samlet et sted?

Så kære borgmester, jeg ved, det er svært at skulle åbne et budgetforlig igen, men set i bagklogskabens ulidelige klare lys, har man - efter min mening - under et voldsomt tidspres lavet en klar fejlprioritering. Det er stadig ikke for sent at få rettet op på dette.

Jeg er sikker på, at de tre byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti vil se yderst velvilligt på en henvendelse.

I øvrigt ses, at flere politikere har udtalt, at man skal tidligere i gang med budgetforhandlingerne næste gang. Det kan jeg kun hilse velkommen, for forløbet i år har ikke været kønt.

Publiceret 20 November 2019 09:30