I dag kører Arriva-tog over Skanderborg mellem Aarhus og Silkeborg. Foto: (tv) Henning Bagger/Ritzau Scanpix, (th) Steen Brogaard

I dag kører Arriva-tog over Skanderborg mellem Aarhus og Silkeborg. Foto: (tv) Henning Bagger/Ritzau Scanpix, (th) Steen Brogaard

Nyt trafikudspil:

Foreslår direkte togforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg

Folketingspolitiker Kirsten Normann Andersen (SF) mener, at en 3,1 milliarder kroners investering i en ny togbane er en god idé, selvom en undersøgelse fastslår, at projektet ikke er samfundsøkonomisk rentabelt

Af
Danni Paulsen

"Det giver god mening at få forbundet Midtjylland noget bedre."

Sådan siger Kirsten Normann Andersen, SFs medlem af Transportudvalget på Christiansborg og østjysk spidskandidat til folketingsvalget.

Hun og folketingsgruppen foreslår i et nyt trafikudspil, at der skal etableres en ny togbane mellem Aarhus og Silkeborg. En to-sporet strækning med stationer i Åbyhøj, Brabrand, Framlev, Galten, Låsby og Svejbæk.

Sådan en koster ifølge en forundersøgelse foretaget af Trafik- og Byggestyrelsen i 2016 3,1 milliarder kroner og vurderes at skulle transportere 6.800 rejsende hver dag.

"Nu har vi fået motorvejen, men det er et paradoks, at det både er hurtigere og billigere at køre med bil fra Aarhus til Silkeborg, end det er med tog. At kunne komme hurtigere fra A til B med kollektiv trafik er godt for rigtig meget, og så er der selvfølgelig et vigtigt klimaaspekt i at få flyttet pendlerne fra biler over i togene," siger Kirsten Normann Andersen, der selv er bosat i Skanderborg, som ligeledes foreslår at styrke bustrafikken, så det er muligt at komme til og fra stationerne.

"Det er vigtigt at få den kollektive trafik bundet bedre sammen. På det område er vi stadig et U-land i forhold til eksempelvis Sydeuropa."

Lørdag var der besigtigelse ved Lindå, hvor nogle af skinnerne foreslås placeret. Privatfoto

Lørdag var der besigtigelse ved Lindå, hvor nogle af skinnerne foreslås placeret. Privatfoto

Sparer 22 minutter

I dag tager det i gennemsnit 45 minutter at komme fra Aarhus til Silkeborg, fordi man skal over Skanderborg og Ry. Med en ny togbane, som den SF foreslår, vil turen blot tage 23 minutter.

Er det 3,1 milliarder kroner værd at spare 20 minutter?

"Det spørgsmål kan man altid stille kortsigtet, men kigger vi på, at der er et stigende krav til mere motorvej, fordi vejene sander til, så tror jeg ikke, der er nogen vej uden om, at vi flytter noget af trafikken fra motorvejene og over i den kollektive trafik. Men skal vi lykkes med det projekt, så skal alternativet til bilen være lækkert, hurtigt, effektivt og billigt," forklarer folketingspolitikeren, der lørdag var ude at besigtige et område ved Lindå nær Silkeborg, hvor sporene kan placeres.

I forundersøgelsen fra 2016 har man foretaget en vurdering af projektets rentabilitet - altså om det kan betale sig. Her vurderer styrelsen, at en to-sporet togbane mellem Aarhus og Silkeborg har en intern rente på to procent. For at en investering kan betegnes som samfundsøkonomisk rentabel skal den interne rente dog være på mindst fire procent.

Man vurderer, at togbanen ikke er et samfundsøkonomisk rentabelt projekt, så hvorfor mener du alligevel, at det er fornuftigt?

"Af klimamæssige årsager, og fordi jeg tror, at rigtig mange mennesker vil benytte den kollektive trafik, hvis de kan regne med den. Jeg bor selv i Skanderborg, hvor vi har en evindelig diskussion om, hvorvidt motorvejen er bred nok. I stedet for at udbygge og udbygge kunne vi måske begynde at prioritere noget, der afgjort er mindre klimabelastende."

"Det er dyrt at prioritere kollektiv trafik, men hvis vi ikke gør noget, får andre bare en regning på et andet tidspunkt. Spørgsmålet er så, om det bliver for en hurtig udvidelse af E45 eller uoverskuelige klimaproblemer, fordi vi ikke har handlet i tide. Det handler om at forebygge i stedet for at helbrede. Vi er rasende gode til i Danmark at handle, når problemet er der, men ikke at komme det i forkøbet. Den her plan handler om at komme problemerne i forkøbet. Vi får ikke færre biler på vejene, hvis vi ikke sørger for gode kollektive løsninger."

Den foreslåede linejeføring går langs Silkeborgmotorvejen. Illustration: Trafik- og Byggestyrelsen

Den foreslåede linejeføring går langs Silkeborgmotorvejen. Illustration: Trafik- og Byggestyrelsen

Ikke valgflæsk

Så det betyder ikke noget for dig, at togbanen ikke er rentabel?

"Nej, ikke i den sammenhæng, for det tror jeg, den er på den lange bane."

Udmeldingen fra Kirsten Normann Andersen og SF kommer lige op til et folketingsvalg, men hun afviser, at der er tale om valgflæsk og gaveuddeling.

"Det synes jeg ikke, det er. Der er infrastrukturelle problemer i det midtjyske generelt, så under alle omstændigheder skal vi gøre noget. Jeg tror, at rigtig mange mennesker vil have stor gavn af sådan en togbane, og jeg er sikker på, at alle de positive effekter gør, at den bliver en gevinst," siger hun.

SF vil finde pengene til togbanen fra Infrastrukturfonden.

Fakta om togbanen

  Banen kobles på den eksisterende, så der blot skal lægges 29 kilometer nye skinner fra Årslev til Svejbæk

  Fire tog kan køre i timen hver vej - to hurtigtog vil være uden stop mellem Aarhus og Silkeborg

  Banen vurderes at give erhvervslivet en årlig gevinst på 25-26 mio.kr.

  Den optimale linjeføring er langs motorvejen for at skåne naturen

  Stationen i Åbyhøj placeres vest for Viby Ringvej med adgang fra Ringvejen

  Stationen i Brabrand placeres ved Banevænget og Silkeborgvej eller lidt vestligere ved tidligere station

  Stationen i Framlev placeres øst for Stillingvej ved motorvejen

  Stationen i Galten placeres ved erhvervsområdet Klank eller lidt tættere på byen

  Stationen i Låsby placeres ved en gang- og cykelforbindelse under motorvejen

Kilde: Forundersøgelsen fra Trafik- og Byggestyrelsen

Publiceret 30 April 2019 09:33