Skoleleder Susanne Broe Laursen på Morten Børup Skolen vil forbedre kommunikationen på skolen. Pressefoto

Skoleleder Susanne Broe Laursen på Morten Børup Skolen vil forbedre kommunikationen på skolen. Pressefoto

Skole vil skabe bedre kommunikation

Forældre skal være med til at forbedre kommunikation fra skole

Morten Børup Skolen i Skanderborg spørger nu samtlige forældre om input til at forbedre skolens skriftlige kommunikation. Indsatsen er en del af projektet ”Virkningslaboratoriet”, som via data og borgerinddragelse skal forbedre mødet mellem borgere og kommune. Målet er at skabe en mere sammenhængende og gennemsigtig kommunikation, der virker efter hensigten.

Derfor udsender skolen 23. april et spørgeskema, hvor forældre kan vurdere skolens kommunikation på en række parametre og give ideer til forbedringer. Spørgeskemaet udsendes til samtlige forældre.

"ores kommunikation med forældrene har ikke været så god, som vi kunne ønske. Det er vi i gang med at lave om på, og nøglen er at spørge forældrene til råds. De har en masse input til, hvordan vi kan gøre det bedre, og det skal vi lære af," siger Susanne Broe Laursen, skoleleder på Morten Børup Skolen.

Fra kritik til inddragelse

I 2020 gennemføres en tilsvarende undersøgelse, så resultaterne kan sammenlignes, og så man kan se, om indsatsen har virket.

Baggrunden for undersøgelsen af skolens kommunikation er to-delt. Skolen fik i 2018 en del kritik for dårlig kommunikation i kølvandet på en sammenlægning af klasser på 3. årgang. Det satte gang i en god dialog med forældrerådene på årgangen, og det gav konstruktive input til at forbedre kommunikationen. Samtidig satte Skanderborg Kommune gang i et generelt projekt, som handler om at blive klogere på virkningen af forskellige kommunale løsninger og finde forbedringsmuligheder sammen med borgerne. Projektet hedder "Virkningslaboratoriet" og udspringer af byrådets vision "Mennesker møder mennesker".

"Virkningslaboratoriet hjælper os med at kigge kritisk på, om det, vi gør, rent faktisk virker. Spørgeskemaundersøgelsen giver os nogle håndfaste fakta og konkrete ideer, som vi kan bruge til at komme godt fra land. Samtidig giver det forhåbentlig forældrene større ejerskab og tillid," siger Susanne Broe Laursen.

Publiceret 17 April 2019 16:00