Minister for Energi, Forsyning og Klima, Lars Chr. Lilleholt, besøgte både AquaGlobe og Kamstrup på sin 'tour de vand'. Foto: Per Bille

Minister for Energi, Forsyning og Klima, Lars Chr. Lilleholt, besøgte både AquaGlobe og Kamstrup på sin 'tour de vand'. Foto: Per Bille

Minister diskuterede rammerne for vandteknologi i ’Water Valley’

AquaGlobe og Kamstrup dannede i sidste uge rammen om et dialogmøde med Lars Chr. Lilleholt om den danske styrkeposition på vandteknologi, eksportpotentiale og udfordringer ved sektorens rammevilkår

På invitation af folketingskandidat Birte M. Andersen (V) havde minister for Energi, Forsyning og Klima, Lars Chr. Lilleholt (V) takket ja til en østjysk ’tour de vand’ i Skanderborg og Stilling mandag 19. november. Med start i AquaGlobe kunne ministeren opleve det, som de 16 aktører bag vandpartnerskabet betegner som realiseringen af Vandvision 2025. En vision der, i takt med at klimaforandringernes konsekvenser bliver stadig mere tydelige, har behov for netop handling og konkrete løsninger.

"Jeg er rigtig glad for at besøge Østjylland, der huser mange toneangivende forsyninger og virksomheder på vandteknologi og går under navnet ’Water Valley’ – dansk vandteknologis svar på Silicon Valley i Californien. Her er samlet mange af de innovative virksomheder, som skaber arbejdspladser, eksport og lokal udvikling, og som bidrager til at løse nogle af de centrale vand- og klimaudfordringer i verden – og nå FNs verdensmål," siger Lars Chr. Lilleholt, Minister for Energi, Forsyning og Klima i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Det er en dansk styrkeposition med enormt potentiale, som jeg glæder mig til at bakke op om."

Kim Lehmann, CEO hos Kamstrup. Foto: Per Bille

Kim Lehmann, CEO hos Kamstrup. Foto: Per Bille

AquaGlobe i europæisk top tre – men truet

Vandvisionens tanker og mål er baggrunden for AquaGlobe. Og de 16 partnere er ikke ene om at tro på succes. For nyligt blev AquaGlobe benævnt som top 3 ’Water Technology Proving Ground’ i Europa af WaterWorld Magazine sammen med hollandske Vitens og engelske United Utilities.

Partnerskabet var mødt talstærkt op for at udveksle tanker og muligheder for at fremme eksporten af dansk vandteknologi. Og særligt rammevilkårene for forsyningerne blev fremhævet som afgørende for eksport og arbejdspladser.

"Niveauet for tilknyttet aktivitet i Vandsektorloven er for lavt," siger direktør i Skanderborg Forsyning, Jens F. Bastrup og uddyber:

"Og det er ærgerligt for ved at hæve loftet ville forsyningerne kunne få mere kompensation for innovations- og udviklingsprojekter samt demonstrationsaktivitet. Det ville være en gevinst for både borgere og virksomheder – og det ville støtte op om de vandteknologiske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser."

Ministeren til middag hos Kamstrup

Eksport er afgørende for danske virksomheder - den giver vækst og arbejdspladser. Og i en verden, der skriger på bæredygtig og intelligent vandteknologi, står Danmark helt i front med verdensklasse teknologi, der kan bidrage til FNs verdensmål og hjælpe andre lande med at fremtidssikre deres vandforsyning. En af de virksomheder, der ser et stort eksportpotentiale i AquaGlobe er Kamstrup i Stilling.

Her var ministeren inviteret til middag og rundbordssnak med østjyske vand-virksomheder og det nyetablerede DI VAND. Emnerne var bl.a. de optimale rammer for innovation og behovet for at tiltrække kvalificerede medarbejdere i fremtiden.

I omegnen af 200 personer var mødt op til 'vandmødet'. Foto: Per Bille

I omegnen af 200 personer var mødt op til 'vandmødet'. Foto: Per Bille

"Det har været meget interessant at danne rammerne for en aften med vandteknologi på agendaen. Den store interesse fra både vores partnere, kunder og de lokale borgere viser, at bæredygtighed har betydning. Vi kan være stolte af, at Danmark er et foregangsland for bæredygtig teknologi - det øger vores konkurrenceevne, og det bidrager til, at vi kan gøre en forskel i lande, hvor der er mangel på rent vand. For at bevare Danmarks rolle som foregangsland vil jeg opfordre til, at vi fortsætter med et tæt samarbejde og investering i digitalisering af forsyningssektoren," siger Kim Lehmann, CEO i Kamstrup.

Publiceret 26 November 2018 11:30