Arkivfoto fra lærerlockouten i 2013.

Arkivfoto fra lærerlockouten i 2013.

DEBAT:

Vi støtter de offentligt ansatte

Af Maria Temponeras, Bjedstrupvej 19B, Skanderborg, på vegne af Skanderborgs lokale partiforeninger for Enhedslisten, SF og Alternativet

Overenskomstforhandlingerne mellem KL og de faglige organisationer pa° det kommunale omra°de er brudt sammen, og der er varslet storkonflikt på det offentlige område.

 

Vi opfordrer KL til at genoptage forhandlinger og a°bne for at imødekomme centrale krav om forbedring af løn og arbejdsvilka°r for de kommunalt ansatte, som har fa°et øget arbejdsbyrde og arbejdsintensitet gennem effektiviseringer og a°rlige besparelser.

 

Mange reformer gennemført i hastigt tempo og stadige omorganiseringer har stillet urimelig høje krav om fleksibilitet til de kommunalt ansatte under stadig snævrere rammer. Denne øvelse har kun kunnet lade sig gøre ved at de ansatte har ma°ttet skære ned pa° kvaliteten eller de har ma°ttet yde ekstra ubetalt arbejde.

 

Resultatet er et forringet arbejdsmiljø med mere stress, og problemer med at rekruttere og fastholde uddannede medarbejdere til vigtige velfærdsomra°der, og ansøgere til uddannelserne.

 

Vi ønsker ikke at se en gentagelse af OK-forløbet i 2013, hvor et regeringsindgreb - efter et forløb, der vanskeligt kan vurderes som andet end et aftalt spil mellem KL og regeringen - med lov 409 fastsatte forringede arbejdstidsregler for lærerne, som pa° den ma°de skulle finansiere folkeskolereformen.

 

KL bør afsta° fra alene at lade overenskomstforhandlingerne diktere af regeringens udgiftspolitik med krav om besparelser. I stedet bør KL gøre sit for at bakke op om den danske model med frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Der er brug for bedre arbejdsvilka°r for de kommunalt ansatte, som fortsat skal yde den vigtige indsats i pleje, omsorg, læring, undervisning og service. Der er ra°d til forbedringer, og det er pa° tide at vise respekt og anerkendelse for de kommunalt ansattes arbejde!

 

Forløbet i 2013 med et lovindgreb i stedet for en aftale hos lærerne kaster nu fem a°r senere stadig de samme lange skygger af mistillid og bør ses som et forvarsel om hvad der kan ske hvis tilliden brydes endnu en gang.

Publiceret 12 March 2018 13:00