I januar starter vejarbejdet i midterrabatterne, som får stor betydning for trafikken på motorvejen.

I januar starter vejarbejdet i midterrabatterne, som får stor betydning for trafikken på motorvejen.

Jord fra rabatten skal dæmpe støj fra motorvej

Omgivelserne ændres og snart påvirkes trafikken

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 
Op til jul blev der fældet en masse store buske og træer, nogle endda ret store, i udfletningen ved motorvejskrydset Skanderborg Vest. Det er ikke en normal plantepleje, der er i gang.
 

Derimod er det forarbejdet til udvidelsen af E45, hvor midterrabatten skal inddrages og bliver til et tredje spor i begge retninger fra Skanderborg Syd til Aarhus Syd.
 

På de to trafik-øer, hvor træerne er blevet fældet, skal den jord, der skal graves op i midterrabatterne, placeres. Der skal cirka graves en halv meter jord væk, før de to nye vejbaner i en fælles bredde på syv meter kan anlægges med stabilgrus, sand og asfalt.
 

“Det er meningen, at der på de to trafik-øer laves en bakke i godt fem meters højde, som kan fungere som en støjvold. Det samme gør vi på et kommunalt areal ved Mossøvej,” fortæller Robin Højen Madsen, der er projektleder på motorvejsudvidelsen ved Vejdirektoratet.
 

Der kommer også en del overskudsjord ved de 19 regnvandsbassiner, som Vejdirektoratet er ved enten af udvide eller nyanlægge.
 

En af disse kommer ved Skanderborg Vest mellem frakørselsrampen og samkørselspladsen.
 
En anden nær kolonihaverne ved Skanderborg Vest samt et ved Mossøvej.

Publiceret 26 December 2017 20:00