Maria Temponeras stod alene med sit ligestillingssynspunkt.

Maria Temponeras stod alene med sit ligestillingssynspunkt.

Udvalg sagde nej til kønskvotering

Maria Temponeras foreslog model for flere kvindelige vejnavne, men blev stemt ned

Af
Jørgen Bollerup Hansen

Jørgen Bollerup Hansen

 
Enhedslistens Maria Temponeras foreslog på seneste møde i Miljø- og Planudvalget, at der laves en opgørelse af samtlige vejnavne i Skanderborg Kommune, og at kommunens administrationspraksis ændres, så der udelukkende navngives med kvindenavne - hvis der navngives med personnavne - indtil der er ligevægt mellem mands- og kvindenavne.

Maria Temponeras fremsatte forslaget, da udvalget netop skulle gøre status for den måde, som nye veje navngives i Skanderborg Kommune, men hun fik ikke sit forslag igennem.

Hun var den eneste, der stemte for modellen. Claus Leick (SF), Claus Bloch (V) og Peder Porse (V) stemte imod, mens Karen Lindemann (S) undlod at stemme.

At lytte til de lokale

Derimod havde Peder Porse held med et andet forslag.
Han foreslog, at der lægges op til ændring af den administrative praksis, så det fremgår, at der skal være en dialog med forslagsstillere, hvis der er uenighed om et vejnavn.
Forslaget blev vedtaget af udvalget i enighed.
“Det er udsprunget af en konkret sag fra Fruering, og det bliver nu sådan, at kommunen går i dialog med de lokale, hvis der er uenighed om forslaget til et vejnavn, med det sigte at finde en løsning, alle kan støtte,” siger Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget..
“Det er byrådet, der har ønsket, at vi skulle se på det, men som udgangspunkt er vi i udvalget enige om, at vi som politikere ikke skal blande os i navngivningen af kommunens veje,” siger Claus Leick.

Publiceret 08 December 2017 18:00