Rød og blå bloks bud på en borgmester i Skanderborg hedder henholdsvis Anders Rosenstand Laugesen eller Jørgen Gaarde.

Rød og blå bloks bud på en borgmester i Skanderborg hedder henholdsvis Anders Rosenstand Laugesen eller Jørgen Gaarde.

Valgkamp i Skanderborg:

Vil du ha' en rød eller vil du ha' en blå?

Valgkampen er på vej ind i sidste fase. Er du stadig ikke spids på, hvilken blok der skal have dit kryds, så læs med her, hvor vi tager pulsen på rød og blå bloks borgmesterkandidater, Jørgen Gaarde (S) og Anders Rosenstand Laugesen (V)

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Venstres borgmesterkandidat, Anders Rosenstand Laugesen

33-årige Anders Rosenstand Laugesen er Venstres bud på en kandidat til posten som borgmester i Skanderborg Kommune. Han er uddannet cand.oecon, ph.d. og underviser i til daglig i matematik og verdenshandel på Aarhus Universitet. Anders bor i Ry med sin hustru Jane og lille datter Astrid.
 
Hvorfor skal folk sætte deres kryds ved blå blok?
Det skal vælgerne gøre, hvis de synes, at det socialdemokratiske projekt mangler konkrete visioner for en bedre fremtid for Skanderborg Kommune. Eller hvis man synes, det er svært at se på den offentlige service, at Skanderborg er den rigeste kommune udenfor hovedstadsområdet og Nordsjælland – tilmed en kommune med en relativ høj skat.
 
Vælgerne kan også overveje at stemme blåt, hvis de ønsker en borgerlig politik, en anden vej for udviklingen og mindre indflydelse til venstrefløjspartierne. Stem blåt, hvis du ønsker nytænkning og en klar adressering af det forbedringspotentiale, der tydeligvis eksisterer i kommunen.
 
På hvilke punkter adskiller blå bloks politik sig væsentligst fra rød bloks?
Rød blok mener, det går fantastisk godt i Skanderborg, og derfor skal man stemme på dem. Efter min mening maler rød blok et skønmaleri af kommunens tilstand.
 
Den blå politik, som jeg hører om på vælgermøderne, er konkret og sammenhængende. Den adresserer kommunens forbedringspotentiale samtidig med, at den anerkender, at vi på flere måder har en velfungerende kommune.
 
Blå blok vil arbejde for langt flere lokale arbejdspladser via et forbedret erhvervsklima – ikke mindst på byggeområdet, hvor der er plads til forbedring. Her giver Borgmesteren et indtryk af, at alt er fryd og gammen, og at vi borgerlige opstiller et problem, der ikke eksisterer. Dansk Byggeri er dog enig med os i, at der er plads til forbedringer.
 
Mens socialdemokraterne er tilbøjelige til at centralisere mere magt på rådhuset, vil vi blå partier gerne decentralisere magten til de lokale ledere og bestyrelser, for de ved bedst, hvad der rør sig lokalt. Vi mener, at grænsen for centralisering er nået.
 
Og sidst, men ikke mindst så anerkender hverken S eller SF, at Skanderborg har et overforbrug på bureaukrati, ledelse og administration. Her er de borgerlige partier enige om, at vi skal afbureaukratisere og spare på ledelse og administration. De sparede midler kan overføres til eksempelvis ældreplejen og skolerne. Lad mig igen pointere, at vi ikke behøver at fyre ansatte i kommunen. Tilpasningen kan eksempelvis ske ad åre via naturlig afgang, mere mådehold og løntilpasning.
 
Hvad er de vigtigste udfordringer, det nye byråd står overfor?
Vi har brug for bedre befolkningsprognoser, så vi bedre kan forudsige, hvor der opstår mangel på institutionspladser, skolekapacitet og god infrastruktur.
 
Og vi skal også have adresseret de trivsels- og inklusionsproblemer, der desværre ses i nogle af kommunens folkeskoler. Vi skal investere i at få færre elever i klasserne, skabe bedre trivsel og et forbedret indeklima.
I ældreplejen skal vi forbedre arbejdsmiljøet via øget fokus på god ledelse og bedre vilkår for de ansatte. Der anvendes for mange dyre vikarer i dag, og det giver utryghed hos borgerne.
 
Og så skal vi skabe vækst og udvikling i hele kommunen og have set nærmere på udviklingen i centerbyerne og landsbyerne.
 
Hvis vi forestiller os, at du bliver borgmester og nu sidder i 2021 og ser tilbage, hvilke positive forandringer håber du så at have være med til at skabe i Skanderborg Kommune?
Jeg håber, kommunen er blevet mere serviceminded og fleksibel. At borgerne er i centrum, og at kommunen er blevet bedre til at anvise løsninger, der tager hånd om borgernes forskellighed.
 
Jeg håber også, at Skanderborgs attraktivitet som bosætningskommune er blevet styrket yderligere via for eksempel en styrkelse af lokalsamfundene, bedre mulighed for at finde børnepasningspladser lokalt, endnu bedre skoler og langt flere lokale arbejdspladser. Og at også de unge finder kommunen mere attraktiv.
 
Endelig håber jeg, at jeg har været medvirkende til at skabe en mere sammenhængende kommune. I 2021 skal der være langt mindre dem og os.

Socialdemokraternes borgmesterkandidat, Jørgen Gaarde

62-årige Jørgen Gaarde har som socialdemokratiske borgmester stået ved roret i Skanderborg Kommune gennem de seneste otte år. Han er uddannet lærer og har arbejdet ved flere skoler i Aarhus, inden han blev viceskoleinspektør og siden skoleinspektør først i Aarhus og siden på Stilling Skole. Jørgen er gift med Susanne og bor i Skanderborg.
Hvorfor skal folk sætte deres kryds ved rød blok?
Man skal stemme på rød blok, fordi vi igennem otte år har formået at skabe et bredt samarbejde i byrådet om stort set alle beslutninger. Det er en stor styrke.
 
Det er jo sådan i politik, at vi bliver valgt på vores forskellighed, men vi skal bedømmes på vores evne til at arbejde sammen. Det tror jeg, borgerne forventer af os. En ordentlig og redelig politik, hvor vi inddrager borgerne og i det hele taget samler byrådets partier.
 
Beskæftigelsespolitikken og erhvervspolitikken er lykkedes rigtig godt, og vi har haft otte år med sorte tal på bundlinjen, som gør det muligt at investere i den kommunale velfærd.
 
På hvilke punkter adskiller rød bloks politik sig væsentligst fra blå bloks?
Jeg tror, den største forskel ligger i vores forskellige holdning til skatten. Blå blok er meget forelsket i ideen om at sætte skatten ned. Det mener vi, man skal være meget forsigtig med. Man kan ikke både sætte skatten ned og give vores borgere alt det, de gerne vil have.
 
Jeg tror ganske enkelt ikke på de dynamiske effekter af en skattenedsættelse, som blå blok argumenterer med. Jeg kan godt lide, beslutninger giver resultat i første hug. Skattelettelser betyder meget mindre for borgerne, end blå blok tror, især når borgerne ved, hvad pengene bruges til.
 
Jeg er meget optimistisk på Skanderborg Kommunes vegne. Vi er netop af Ugebrevet Mandag Morgen kåret til Danmarks femte bedste sted at bo kun overgået af kommuner i Whisky-bæltet i Nordsjælland. Jeg synes, det er fantastisk. Derfor ærgrer det mig at høre blå bloks politikere tale Skanderborg Kommune ned, når vi faktisk er oppe.
 
Hvad er de vigtigste udfordringer, det nye byråd står overfor?
Jeg tror den største udfordring, men også den størst glæde bliver at komme videre med at få investeret i byggeri af faciliteter til skoler, børn og ældre. Det er kommunens kerneopgaver, og vi har absolut en opgave her. Vi kommer et godt stykke nu her i 2018, og mit mål er, at vi ved næste budget kan sætte endnu flere penge af til byggeri og renovering.
Bygningerne skal have et løft, men det handler også om personale. Antallet af børn pr. pædagog i daginstitutionerne skal sættes ned, og det samme gælder klassekvotienterne i skolerne. Ældreområdet skal tilføres flere varme hænder. Området får en betydelig økonomisk saltvandsindsprøjtning allerede i år.
 
Personligt synes jeg, en af de i særklasse største udfordringer, vi som samfund står overfor, er det voksende antal borgere, der rammes af psykisk sygdom. Hvordan får vi knækket den kurve? Det er en personlig ulykke, der rammer så hårdt, at folk ikke er i stand til at fungere.
 
Vi kan som samfund ikke holde til, at stadig flere mister grebet om eget liv, mister muligheden for at kunne være noget for deres egen familie, mister muligheden for at gå på arbejde – det kan vi ikke bare sidde og kigge på. Det er især hårdt, når vi taler unge mennesker, der rammes af spiseforstyrrelser eller er selvmordstruede. Vi er nødt til at fokusere på, hvordan vi ændrer den udvikling.” 
 
Hvis vi forestiller os, at du bliver borgmester og nu sidder i 2021 og ser tilbage, hvilke positive forandringer håber du så at have være med til at skabe i Skanderborg Kommune?
Jeg tænker, vi er kommet langt med skolebyggeriet i Hørning. At vi i det hele taget er kommet langt i Hørning. Cirka halvdelen af anlægsmidlerne står der Hørning på, men det er også her, der er den største befolkningstilvækst, så det er helt naturligt.
 
Jeg tror, Skanderborg Kommune til den tid vil være en af Danmarks bedste bosætningskommuner. Men det er ikke kun vigtigt, at vi kan tiltrække nye borgere. Det er lige så vigtigt, at vi kan holde på dem, der allerede bor her, og det gælder ikke kun borgerne, men i lige så høj grad erhvervsmæssigt.
 
Jeg håber også, Skanderborg Kommune til den tid har fået flere boliger til seniorer, så de kan bo i gå-afstand til butikker og kulturlivet. De kan slippe for besværet med deres store parcelhuse, og i stedet give plads til de unge, der flytter ud fra Aarhus. Mange unge vælger at flytte tilbage til Skanderborg Kommune.
 
Jeg håber, vi har fået endnu stærkere centerbyer, hvor det er lykkedes at fastholde og udvikle handelslivet. Skanderborg Kommune adskiller sig markant fra andre kommuner Østjylland ved, at vi netop ikke kun har en stor by, men flere større centerbyer i vækst.
 
Og så håber jeg, vi er lykkedes med at knække kurven i forhold til folk med psykisk sygdom, depression, selvskade, anoreksi, og hvad man ellers kalder det. Det er samfundets efter min mening allerstørste udfordring i dag.

Publiceret 17 November 2017 11:45