Fysioterapeut og coach Pia Sabroe oplever, at at for mange mennesker går ned, fordi de ikke har lært, hvordan de skal håndtere livet. Foto: Grethe bo Madsen

Fysioterapeut og coach Pia Sabroe oplever, at at for mange mennesker går ned, fordi de ikke har lært, hvordan de skal håndtere livet. Foto: Grethe bo Madsen

Tag et kørekort og lær at tackle det uperfekte liv

Sundhed fysisk og mentalt hænger sammen som ærtehalm for Pia Sabroe. Nu er hun klar med et nyt træningskoncept i Skanderborg

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

“Krop, sind og trivsel. Du kan simpelthen ikke skille de tre ting ad. Jeg har 32 års erfaring, og gennem alle årene har jeg set den sammenhæng og arbejdet med det. Jeg oplever hele tiden, hvordan folk mangler viden om, hvordan de skal håndtere deres liv. Det fysiske er i centrum, mens det mentale overses, og folk ignorerer eller reagerer negativt på kroppens signaler.”
 
Ordene kommer fra fysioterapeut, coach og underviser Pia Sabroe. Hun er kvinden bag et nyt træningskoncept i Skanderborg, hvor krop og sind ses som en helhed. Træningskonceptet er bygget op omkring fire kurser, og det første begynder i denne uge.
 
“Jeg kalder det et kørekort til livet. I vores samfund er det meget udbredt, at når vi tænker i sundhed og helbred, så tænker vi kun på vores krop, og glemmer at tænke på vores psykiske helbred. Derfor er der så mange, der ikke ved, hvordan de skal ruste sig til at møde modgang og kriser, og derfor går de ned. De mangler ganske enkelt viden om, hvordan de ruster sig til at håndtere livet,” konstaterer Pia.
 
“Alle vil møde kriser i deres liv, ingen kan sige sig fri for det. Kriser er mange ting. Det kan være sygdom, og det kan være skilsmisse eller arbejdsløshed. Og når man ikke ved, hvordan man skal tackle kriserne, så er det, vi udvikler stress, angst og depression,” forklarer hun.
 
Pia har i mange år arbejdet med mennesker i krise, og det er på den baggrund, at hun har udviklet det nye træningskoncept, hvor der ud over fysisk træning også er fokus på den mentale sundhed.
 
“Det gode ved at være sammen i en gruppe frem for at komme alene til en konsultation er, at man i gruppen kan spejle sig i hinanden og hente støtte og styrke i gruppen. Og kurserne er altså for alle - ikke kun folk i krise,” understreger hun.
 
Grupperne er små, cirka 12 på hvert hold. Pia laver en træningsprofil, der er særlig tilpasset hver enkelt kursist. Den tager højde for psykiske ressourcer og eventuelle fysiske skavanker. Det er udgangspunktet for hver af kursusdeltagerne. Det er fælles træning, men med individuelle hensyn. 
 
I forbindelse med hver kursuslektion er der sat tid af til hyggesnak og en kop kaffe. For Pia er det nemlig et vigtigt aspekt af trivsel, at man er en del af et fællesskab.
 
Kurserne er bygget op så der hver gang både er noget teori og noget praksis.
 
“Teorien handler om, hvordan vores sind påvirker vores krop. For eksempel hvad det betyder for kroppen, at vi har så stort fokus på at præstere. Og praksis er konkrete øvelser. Det kan både være nogle bestemte fysiske træningsøvelser, eller det kan være mentale øvelser som for eksempel mindfullnes,” forklarer Pia.
 
“Det vil handle rigtig meget om, hvad der giver os livskvalitet hver især. Det er den kilde, der giver os glæde og trivsel i hverdagen. Min drivkraft er at finde det, der fungerer for den enkelte. Give god vejledning og nogle solide værktøjer til at håndtere det uperfekte liv.”

Kørekort til dit liv

  • Fire træningskurser med fokus på psykisk robusthed og modstandskraft
  • Hvert kursus varer 20 timer og foregår på Audonicon, Grønnedalsvej 14 i Skanderborg
  • Torsdagshold fra 15-17.30 starter op 7. september. Onsdagshold fra 15-17.30 og 18-20.30 starter op 18. oktober
  • Læs mere om kurserne og tilmeld dig på www.piasabroe.dk

Publiceret 06 September 2017 11:30