Spektakulær vikingegrav fundet tæt ved Skanderborg

Fra 19. april udgraves en helt unik vikingegrav ved Skanderborg. Projektet ’Vikingen fra Fregerslev – Blandt rigets mægtigste’ vil formodentlig afsløre et af de rigeste gravfund fra Jellingekongernes tid

Et enestående gravanlæg er fundet ved en arkæologisk udgravning i Hørning tæt ved Skanderborg. Der er tale om flere store, sammenhængende kammergrave, hvor der i den ene er fundet exceptionelt rige genstande.
Genstandene fortæller at vi har at gøre med en af rigets mægtigste mænd i yngre vikingetid. Manden, måske en af kongens 'jarler', har fået en begravelse med alt det udstyr, som var nødvendigt for rejsen til Valhal, og mere til.
Med projektet 'Vikingen fra Fregerslev – Blandt rigets mægtigste' vil Museum Skanderborg sætte det unikke fund i fokus for et stort arkæologisk projekt, der har til formål at kaste nyt lys over vikingetidens elite, magtstruktur, handel og samfundsstruktur både nationalt og internationalt.
”Kun en mindre brøkdel af graven er undersøgt, men fra den 19. april i år vil resten af vikingens gravudstyr blive fremdraget ved en arkæologisk udgravning forestået af Museum Skanderborg”, fortæller museumsinspektør og leder af den arkæologiske afdeling Ejvind Hertz i en pressemeddelelse.
Projektets første del er netop blevet fuldfinansieret med bevillinger fra Augustinus Fonden og Den A. P. Møllerske Støttefond samt midler fra Slots- og Kulturstyrelsen og Skanderborg Kommune.

Arkæologerne venter i spænding

”De allerede fundne genstande er smukke, forgyldte beslag fra hovedtøjet til en hest. Sådan et hovedtøj har kun været til rådighed for de absolut mægtigste mennesker i vikingetiden og har måske været en alliancegave fra kongen," fortæller Projektleder og arkæolog ved Museum Skanderborg, Merethe Schifter Bagge.
"Beslagene dateres til ca. 950 e.Kr., hvilket betyder at vores viking fra Fregerslev kan have været Gorm den Gamles betroede – eller konkurrent."
Kammergravsanlægget er usædvanlig stort, derfor kan der også være tale om helt op til tre kammergrave. Hvad de indeholder vil arkæologerne snart få vished om.
Museum Skanderborgs direktør Lene Høst-Madsen fortæller:
”Det bliver usigeligt spændende at komme i gang med udgravningen, der i første omgang vil vise om jarlen ligger alene eller er gravlagt sammen med en eller flere familiemedlemmer. Der kan selvfølgelig også være tale om et helt usædvanlig stort gravkompleks der indeholder alt jarlens pragtudstyr og måske ofrede heste”.
Under hele udgravningsforløbet vil der være rundvisninger på stedet hver dag – følg med på hjemmesiden www.vikingfregerslev.dk. Der vil samtidigt være mulighed for at se nogle af de smukke, forgyldte beslag på Museum Skanderborg
Læs mere og følg udgravningen  på www.vikingfregerslev.dk
 
-bo

null

Publiceret 15 March 2017 08:00