Bestyrelsen foran Freja Transportcenter. Regionsdirektør Vagn Pedersen står helt til venstre i billedet. Foto: Kirsten Wissing.

Bestyrelsen foran Freja Transportcenter. Regionsdirektør Vagn Pedersen står helt til venstre i billedet. Foto: Kirsten Wissing.

Transportcenter med potentiale for vækst

FREJA transportcenter ved Stilling motorvejsafkørsel er ved at være klar til at blive taget i brug

Af
Af Kirsten Wissing

NYT Her i december overdrager bygherren Skanska bygningerne på Ørstedsvej i Stilling til FREJA Transport & Logistics A/S. Det nye transportcenter vil være i drift fra januar 2009, hvor de 120 medarbejdere får masser af plads at arbejde på. Der er nemlig projekteret med et transportcenter af dobbeltstørrelse, og det betyder, at FREJA allerede fra starten tænker i vækst. På sigt er der altså nye arbejdspladser i vente. FREJA samler sine medarbejdere fra afdelinger i Hørning, Vejle, Skive og Stilling i det nye center. Dertil bliver der behov for lokale underleverandører til supplerende ydelser til den nye arbejdsplads. "Vi håndterer, det der på engelsk hedder 'Supply Chain Management', hvor den store udfordring er at udnytte kapacitet bedst muligt," fortæller regionsdirektør Vagn Pedersen fra virksomheden FREJA Transport & Logistics A/S. Det engelske begreb betyder, at FREJA tilbyder sine kunder at hente deres varer i Europa eller i Danmark og opbevare dem på lager, til de skal bruges. Nogle varer bliver hentet i store partier og skal deles ned til mindre partier til butikkerne. Det er også en del af FREJAs ydelser.

Flere små lastbiler

Systemet fungerer eksempelvis sådan, at en stor butikskunde giver FREJA ordrer på at hente varer i f.eks. Italien og sætte dem på lager. Efterhånden som butikskunden skal levere disse varer til forskellige små detailbutikker, så sørger FREJA for, at disse varer kommer ud til de små butikker. FREJA pakker også om, hvis det er et ønske fra kunderne. "Vores virksomhed tilbyder 'cross-docking', som betyder, at varer hurtigt bliver læsset fra én stor lastbil til flere små. Vi har også et lagerhotel, hvor vi tilbyder lagring af varer. Her har vi et varmelager, som sørger for stabil varme på 15 grader, så varerne ikke fryser. Det er f.eks. vigtigt for vin, hvor smagen vil blive ødelagt ved frost. Eller værre – kildevand på flasker, som springer hvis de bliver til is," fortsætter Vagn Pedersen. Transportcentret er et af de få i Danmark, som er bygget til at modtage de store modulvogntog, og FREJA regner med, at centret vil få stor betydning for området. "Det vil være med til at placere Skanderborg som en vigtig by indenfor transportsektoren," slutter Vagn Pedersen. Tansportcenter - Bygherre og ejer af center er virksomheden FREJA Transport & Logistics A/S. - Samlet grundareal: 75.000 m2 - Bygningsareal: 15.000 m2 - Lagerhotel med ca. 10.000 pallepladser - 40 læsse-/losseramper - I drift: Januar 2009 - Modulvogntog kan køre direkte til døren - Skanska har udviklet projektet – og Aarhus Arkitekterne A/S har tegnet bygningskomplekset. - Transportcentret består af en trafikterminal, et lagerhotel samt administration og faciliteter for chaufførerne. Lokalplanen er udviklet i tæt samarbejde med Skanderborg kommune, som bl.a. har sørget for at regler er blevet overholdt. Herunder regler for skiltning ved bygninger ud til motorvejen.

Luftfoto fra oktober måned viser det store areal. Projektet startede i januar 2007 og det færdige center sættes i drift januar 2009.

Luftfoto fra oktober måned viser det store areal. Projektet startede i januar 2007 og det færdige center sættes i drift januar 2009.

Publiceret 02 December 2008 03:00